Четирима евродепутати от България взеха участие в първия ден от дебата в Европейския парламент за реформата на Общата селскостопанска политика. Те имаха само 1 минута на разположение за изказване, в която се опитаха да защитят интересите на българското земеделие и да апелират за гласуване за по-висок бюджет и изравнено подпомагане с по-старите страни-членки на ЕС. Ето какво казаха Андрей Слабаков и Ангел Джамбазки от ЕКР, Атидже Алиева-Вели от "Обнови Европа" и Асим Адемов от ЕНП.

Андрей Слабаков, ЕКР: Знам, че е важно да продължи процесът и да не се блокира (немалко бяха изказванията в ЕП от различни евродепутати с апел да гласуват против реформата в ОСП – бел. ред.), но не бива на всяка цена да се приема една лоша сделка. Много важни неща не бяха от засегнати от компромисите, например изискванията към малките земеделски производители, които буквално ще ги унищожат. С колеги от много политически групи работехме заедно, за да внесем изменения и се надявам те да спасят работещите фермери от фалит и бедност. Най-лесно е орязването на пари за истинските земеделци и семействата с частни ферми в полза на повече зелени схеми. В културния сектор, където работя, това беше направено и бюджетът беше чудовищно орязан. Докато говорим за солидарност, много от вас с лека ръка унищожават общоевропейската култура, започвайки от артистите и творческите организации. Очевидно земеделието ще бъде следващото в опит да бъде унищожено.

Атидже Алиева-Вели, Обнови Европа: Скъпи колеги, днес е важно да гласуваме в подкрепа на ОСП, която наред с реформите, ще предостави много нови възможности. Гарантирането на продоволствената сигурност във времена на пандемия е толкова важно, колкото и справедливите доходи. Зеленият преход и иновациите следва да бъдат обезпечени с адекватна финансова рамка. Вярвам, че бъдещето на модерното земеделие зависи от активното включване на младите фермери. Българските земеделци ще се включат в борбата с климатичните промени и ще работят за осигуряването на чиста храна, чист въздух и чиста вода. Но същевременно очакват в зеления преход да бъдат подкрепени с изравняване на директните плащания, със запазване нивата на обвързаната подкрепа, с продължаване на преходната национална помощ и достоен живот в модерна инфраструктура и качествени услуги в селските райони.

Ангел Джамбазки, ЕКР: След типичните дебати по времето на разгара на пандемията, когато тук се обсъждаха амазонските гори и джунгли, днес постигаме нов връх в политическия дебат. По време, когато се обсъждат парите на земеделските производители, тук колеги в залата спорят дали бургерът е вегански или вегетариански и дали може да бъде бургер. Щом ви е важно, почитаеми, спорете. Но няма как да бъда съгласен с компромисите, които се предлагат от трите най-големи групи в ЕП. За пореден път в тази зала се доказва, че когато става дума за разпределение на финансови средства от общите данъци, няма идеологически разделения, а винаги се гледа интересът на старите членове срещу новите. Историята с пакета „Мобилност“ пак се повтаря. Опитахме се да въведем предложение за изравняване на процентите, предложени от Съвета - не се получи. Това ще доведе до какво – до ненадеждни доходи на земеделските производители и до спада на конкурентоспособността. Всъщност всички знаем каква е битката тук. Повече пари за неконкурентните фермери за старите държави. Така няма как да има ефектива Обща селскостопанска политика, председателю.


Асим Адемов, ЕНП: Настоящата реформа на ОСП е най-амбициозната от всички проведени до момента, тъй като въвежда нов модел на прилагане, основан на резултатите и по-високи цели, свързани с борбата с климатичните промени. За първи път се въвеждат и екосхеми, а директните се обвързват с изпълнението на определени екологични изисквания. Наред с екологичната устойчивост обаче, не трябва да забравяме икономическата и социалната устойчивост. За съжаление и през новия програмен период няма да достигнем пълна външна конвергенция на директните плащания, а без сближаване на плащанията фермерите от новите държави членки ще продължат да бъдат в по-неравностойно положение спрямо колегите си от други страни

Инструменти като преходната национална помощ и обвързаната подкрепа частично компенсират и имат важен социален ефект в селските реформи. Ето защо ви призовавам в предстоящото гласуване да подкрепите Преходната национална помощ като инструмент, който осигурява финансова помощ с национални средства за уязвими сектори и земеделски стопани. По отношение на обвързаната подкрепа, съжалявам, че в компромисното изменение по чл. 86 не се постигна по-голяма финансова гъвкавост, която да даде възможност на държавите членки да заделят по-голям процент по първи стълб за обвързаната подкрепа. В тази връзка и предвид огромното значение, което тази помощ оказва в чувствителните сектори в някои държави членки, апелирам да се подкрепи обвързаната подкрепа в размер на 13+2%.