Отглеждат се и разсади

Много градинари вече имат парник или оранжерия в дворната си градина или на вилата. Те са подходящи за отглеждане на ранни зеленчуци, разсади за зеленчуци и цветя, доотглеждане на някои късни видове и др.

Ако нямате възможност или място за култивационно съоръжение, може да си направите елементарен парник. За дворната градина най-подходящ е едноскатният вкопан парник, който се състои от трап, каса, стъкла и рогозки.

Как да го направите

В парниковия трап се поставя биотопливото, т. е. оборски тор, който е загрят и съответно отделя необходимата топлина за развитие на растенията.

Той се прави ориентировъчно със следните размери: ширина - 1.45-1.50 м, дължина - 1-8 м и дълбочина - 30-60 см. Най-подходяща за двора е дължина около 4 м. Дълбочината се определя в зависимост от това за какво ще го използвате.

* Ако ще отглеждате топлолюбиви култури и разсади през януари и февруари, парниковият трап трябва да е дълбок 50-60 см, т. е. прави се топъл парник.

* Ако ще отглеждате по-студоустойчиви култури и по-късни разсади, парникът може да е дълбок 30-40 см, т. е. това е полутопъл парник.
Стените на парниковия трап се правят под наклон, за да не се рушат лесно.

Парниковата каса огражда парника и се изгражда от дъски или други плоскости във вид на правоъгълник с ширина 1.50 м и дължина, колкото е дълъг парникът. Предната дъска, която се поставя от южната страна, е висока 20-25 см, а задната - от северната страна, е с 10 см по-висока. Тази разлика във височината дава наклон на юг и така се осигурява по-добро използване на светлината.

Дъските на касата трябва да бъдат дебели 4-5 см и дълги 1-4 м. Ако касата е по-дълга, за да се създаде устойчивост, на всеки 2 м от вътрешната страна се заковават напречни ленти с размери 4 х 4 или 5 х 5 см.

Парниковата рамка покрива парника, като запазва топлината и пропуска слънчевата светлина. Широка е 1 м, дълга 1.5 м и има 4 застъклени полета. За да бъдат по-дълготрайни, рамките се импрегнират със загрят безир. Добро импрегниращо средство е 5%-овият разтвор от син камък, в който рамките се потапят.
Парниковите стъкла трябва да са безцветни, с дебелина 2.0-2.5 мм. През последните години за улеснение те се заменят с пластмасово платно. То е по-леко и удобно и добре пропуска слънчевата светлина. Много е подходящо при отглеждане на по-късни разсади.
Парниковите рогозки се използват за покриване на парниците през нощта, а при лошо време и през деня. Най-често се употребяват ръжени рогозки с дължина 2.40 м и ширина 1.60 м Те са дебели, но леки и запазват добре топлината.