Трябва да имат здраво почвено легло

През юни трябва да се положат особени грижи за новосъздадените лозички. Лозарите трябва да проследят какво е състоянието на купчинките почва, които се намират върху тях. На много места те са повредени от дъждовете и са се слегнали и разрушили. Ако това е станало и при вас, веднага трябва да се възстановяват. Ако след валежи и просъхване на почвата се е образувала твърда почвена кора, тя трябва да се разбие внимателно.

Внимание!

Към края на месеца младите лозички задължително се разравят, за да се премахнат корените, които са израснали по пръчката и от калема – става дума за така наречените росни корени.

Не спирайте да наблюдавате младите растения и за най-малки подозрителни петна или повреди по листата и летораслте им.

Юни е рисков месец за заразявания. Затова в този период е много важно да се започне борбата с най-разпространените болести – обикновената и брашнестата мана.
Когато започнат да наедряват зърната на гроздето, тогава става много актуална и профилактиката за опазване от сивото гниене.

На местата със забелязани и най-малки нападения от гроздов молец и акари трябва веднага да се третира с подходящите инсектициди и акарициди.

Не забравяйте, че след преминаване на цъфтежа на лозите почвата трябва да се обработи, но това да стане плитко.


След преминаване на цъфтежа е време за мотичката
След преминаване на цъфтежа е време за мотичката