Още неизсъхнали, здравите пъдпъдъчета са много жизнеспособни и бързи. Те буквално, след като са си поели първата глътка въздух, започват да хващат с клюнчетата си лапичките на събратята си и да ги дърпат. Отначало трябва

да се оставят на гладна диета за 4 часа,

за да се разнесе жълтъчната им торбичка. След това им се дава вода и дербен пресят пясък (в природата в стомаха на птиците именно това попада първо).

Дават се и нарязани на дребно листа от глухарче или детелина, мляна смеска от царевица и пшеница и просо. Но пъдпъдъчетата първо изяждат щира, а едва след това другите лакомства. В природата никой не вари яйца на излюпените пилета – затова те започват да ядат насекоми и зрънца.

Пъдпъдъчетата ядат семена от щир в продължение на 2 дни. От третия ден освен семената от щир се въвежда

в малки количества прясна извара

След още два часа на пода на кутията с пъдпъдъчета се насипват семена от щир (амарант, куча лобода). Този високобелтъчен продукт е чудесен първи фураж за всяка птица. Според специалистите той е по-добър от традиционно давания варен жълтък.