Бактерийното гниене по лозата се разпространява с тях

Как да позная т.нар. чернилка по лозата или бактерийното гниене? Това ни попита Величка Петкова от село Сушица, област Велико Търново.

Читателите трябва да знаят, че бактерийното гниене по лозите е много опасно, защото бактерията причинител /Erwinia vitivora/ се запазва в почвата и заразените лози.

Много често лозарите си причиняват заразяването и сами, защото тя се разпространява с калеми и лозов посадъчен материал, а те боравят неправилно с тях.

Условия за развитието на т.нар. чернилка се създават при съхраняване на облагородени лози в заразен и преовлажнен пясък, както и при отглеждане на лозата на тежки и неотцедливи почви.

Какви са признаците

* При засаждане на заразени лози, за 2-3-4 години насажденията се разреждат, а при тежки зими лозите пропадат и загиват.

* По леторастите се появяват раковинни повреди.

* След обелване на кората се виждат воднисти до кафяви разрастващи се петна.

* По листата се появяват дребни воднисти точици.

* По-късно развитите зърна се спаружват.

* Върховете на леторастите се изкривяват и изсъхват.

* Растенията видимо изостават в развитието си.

Борбата е основно агротехника

Агротехническият метод ще ви спаси от това заболяване, съветват специалистите.

Прави се обеззаразяване на съхранявания материал с препарати и растежни регулатори.

Налага се листно подхранване с торове за предпазване на растенията от заболявания и намаляване на стресовите реакции в тях.