През август растежът на леторастите е завършил. Плодовете на есенните сортове ябълки, круши и праскови наедряват интензивно, успоредно с което протича процесът на диференциране на плодните пъпки. Осъществява се запасяването на дърветата с резервни хранителни вещества.

В овощните разсадници

Семенилищата се обработват и напояват.

В питомник първа година продължава окулирането на подложките.

В питомник втора година по необходимост се извършва последно филизене на подложките под мястото на окулирането.

Маточните насаждения се проверяват и всички примеси се изкореняват. Местата се запълват своевременно с растения от основния вид.

До края на август могат да се облагородяват дръвчетата от ябълка, круша, праскова и череша. През второто и третото десетдневие на месеца започва присаждане на дюлята.

Преглеждат се окулираните през юли подложки и при добро срастване на присадника и подложката превръзките се премахват.

В овощните дървесни насаждения

Следи се почвената влажност и при нужда се напоява. След дъжд или поливка се извършва плитка почвообработка за разбиване на образуваната кора.

Води се механична борба с плевелите в редовите ивици и в междуредията.

Продължава беритбата на прасковите и на ранните сортове ябълки, круши и сливи. В края на месеца се реколтират и плодовете на някои ранни сортове орехи.

Провежда се необходимата организационна работа по подготовка на беритбата на средно ранните и късните сортове ябълки, круши и сливи.

Плодохранилищата се дезинфекцират и се подготвят за приемане на новата продукция.

Ремонтират се и се подготвят за работа машините за сортиране на плодове.

Започва предпосадъчната подготовка на площите за създаване на нови насаждения – риголване, основно торене и подравняване.

В ягодовите насаждения

Много е важно всички ягодови насаждения да се напояват своевременно. Не бива да се допуска изсъхване на листата. През август растенията оформят добива за следващата година и трябва да се поддържа оптимален воден режим. В зависимост от възрастта на насаждението и типа на почвата се извършват 2-3 поливки.

Изрязват се ластуните на растенията, от които не е предвидено да се получава разсад.

Полагат се грижи за маточните насаждения – почистване от плевели, напояване и обработка на почвата.

Продължава подготовката на новите площи за есенно засаждане на ягоди. В някой по-високи райони засаждането може да започне.

В малиновите насаждения

Продължават грижите за новосъздадените насаждения – напоява се при нужда и при наличие на плевели се обработва.

Извършва се напояване на плододаващите насаждения, за да може плодовете да наедреят и за да се формират цветни пъпки за следващата реколта. Към края на месеца поливките се прекратяват, за да може новите издънки заместители да узреят.

Продължават грижите за маточните насаждения – напояване, подхранване с азотни торове и обработки.

Към края на август поливките се преустановяват, за да могат издънките да узреят.

Беритбата продължава.

До края на месеца всички плододали вече издънки се изрязват, изнасят се и се изгарят.

Подготвят се местата за новите насаждения, които ще се създадат през есента. Почвата се наторява с 3-5 т оборски тор, 80-100 кг суперфосфат (или същото количество друг тор на база фосфор), 25-30 кг калиев сулфат (или същото количество друг тор на база калий) на декар.

В касисовите насаждения

Продължават грижите за вкоренилищата и младите насаждения.

Засушаване и заплевеляване на почвата не се допуска.

При слаб растеж на растенията в вкоренилищата и младите насаждения се подхранва с 10-15 кг амониева селитра (или същото количество друг тор на база азот) на декар.

Завършва беритбата на плодовете в по-високите месторастения. Насажденията се напояват и се обработват редовно.

В насажденията с други култури

Извършва се лятното окулиране на подложките за райска ябълка, актинидия (киви), хинап и фисташка.
5-6 дни преди облагородяването питомникът се полива обилно за по-добро отлепване на кората.

3-5 дни преди окулирането се събират калеми, които се оставят на сянка в хладно помещение.

Проверява се прихващането на окулираните растения от райска ябълка и др.

Лимонът се окулира на спяща пъпка.

Обилно се поливат семеначетата от лимон една седмица преди присаждането и веднага след него.

Продължава маркирането на желани сортове и форми смокини, нарове и др.

Продължава вкореняването на зелени резници от актинидия, арония, облепиха и нар.

Продължават грижите по напояването и окопаването на насажденията с южни култури, като се обръща голямо внимание на новосъздадените.

Продължава прибирането на плодовете от смокиня, облепиха и арония.