От следващия сезон „Аксереал“ ще предлага семена и ще изкупува произведената продукция, разяснява Шарли Муслин, управител на фирмата

Ваня ВЕЛИНСКА

- Г-н Муслин, фирма „Аксереал“, на която сте управител, работи едва от няколко години в България. За този кратък период обаче доби популярност сред българските фермери. Бихте ли споделили накратко каква е равносметката за сезон 2021?

- Определено ние сме изключително доволни от този сезон, продажбите ни в сравнение с предходната година са много по-добри. Нашата сортова листа е малка, но сортовете, които предлагаме срещат много добър прием сред земеделските производители, така че вече са разпространени навсякъде в България.

Ние сме малък екип, но с помощта на дистрибутори, които ни съдействаха, постигнахме тези много добри резултати. А ключ за успешния бизнес безспорно е доверието, което си гласуваме взаимно. Разбира се, предстои ни още много работа, но тя не ни плаши, а е по-скоро предизвикателство за нас.

Добрите добиви, които постигнахме от нашите сортове пшеница през изминалия сезон

се оказаха основната причина продажбите ни през септември и октомври да са на високо ниво.

Сходно е положението и при зимния сорт лен Атила, който предлагаме с договор за обратно изкупуване. Зимният сорт е нов продукт за България, като очакванията ни към него са много големи. Тази година постигнахме много добри резултати в Хърватска от 300 кг/дка, където правим нашето семепроизводство. Нямаме съмнение, че можем да имаме такива добиви и тук, тъй като семената ни са с отлично качество и заготовка. С това обясняваме и ентусиазма, който имаме за култура лен.

- Фирма „Аксереал“ предлага договор, с който се ангажира да изкупува продукцията на земеделските производители, които използват ваши семена. Тази ангажираност, която имате към произведената от тях реколта, предопределя ли по-голямо търсене на посевния материал, който търгувате?

- Подписването на договора за обратно изкупуване е силен момент за разпространяването на лена. Безспорно това дава голяма сигурност на фермерите да реализират продукцията си. Затова и съвсем закономерно се отчита интерес към тази култура, която реално без изкупуване, сам един земеделски производител трудно би намерил реализация.

На практика чрез договора има изгода и за двете страни.

За производителите той е сигурна застраховка, която гарантира изкупуването на продукцията,

а за нас - по-големи количества готовата продукция, която да реализираме на световните пазари.

Въпреки че цената на продукцията е фиксирана, ние сме склонни на преразглеждане на договора. Така например тази година, благодарение на благоприятните условия, които се създадоха – голямото търсенето на пазара, ние дадохме много по-висока изкупна цена, отколкото беше фиксираната в договорите. Искаме да сме коректни към партньорите си, защото целим дългосрочно сътрудничество с тях. Затова имаме увереност, че маслодайният лен има бъдеще, както и интересът към културата да се увеличава.

Очакваме пролетният сорт лен Омегален да става все по-популярен.

Договорът за обратно изкупуване е основа в нашата работа, в нашата стратегия, това всъщност е начинът по който ние добавяме стойност към нашия продукт – започвайки от семената до крайните пазари за реализация.

Целта на Аксереал е да предлагаме семена от продукти, които са търсени от международните пазари, както и добавяме стойност във всяка една стъпка. А това осигурява на производителите не само по-добра цена, но и сигурност в бъдещ период.

- За предстоящия сезон давате нова заявка - ще предлагате сорго. Защо се спряхте на тази култура? В България от няколко години се акцентира на нея, но все още не успява да се наложи сериозно в производството. Каква по-различна оферта ще предложите, за да предизвикате интереса на родните фермери?

- Безспорно соргото все още е недооценена култура. Затова и при нея ще обвържем продажбата на семена с договор за обратно изкупуване на продукцията. Но да обясня защо се насочихме към тази зърнена култура и какви са ползите за фермерите, които я избират.

Първото предимство е, че земеделският производител има една нова култура в сеитбооборота си. Това е от съществено значение, тъй като

по-доброто сеитбообращение ще доведе до увеличение на добива на следващата култура,

която се реколтира след соргото. Това ще прекъсне или ще се намали инфекциозния фон на някои заболяванията, които са проблем в полетата.
Тъй като кореновата система на соргото е дълбока, тя извлича хранителни вещества, които са на по-голяма дълбочина, а и остава след себе си по-добра хранителна среда за следващата култура.

Колкото повече култури има в сеитбооборота на едно стопанство, толкова се намалява необходимостта да се внасят много хранителни вещества, а също се създава една по-здравословна фитосанитарна среда.

Като допълнително предимството е сухоустойчивостта на културата, като се има предвид засушаванията, които са чести явления в последните години. Фермерите, но също така и индустрията, включително ние, трябва да се приспособяваме към промените, да бъдем по-гъвкави, да се преориентираме към култури, които са по-приспособими. А соргото е такова растение.

В тази насока вече работим с такъв сорт пшеница Еуклид, който е пластичен, гъвкав и показва много добри резултати както в нормални условия, така и в екстремна среда.

Соргото се е доказала в практиката като култура, която е устойчива на сериозни засушавания, тъй като и предимно по света се отглежда в изключително топли месторастения.

Ако сравняваме соргото с царевицата, за да достигнем един и същ добив при двете култури, за соргото е необходимо 40% по-малко влага. И нещо, което е много важно, което искам да отбележа, е, че върху избора на тази култура ние работим от една година. Ние очаквахме, че цените на азотните торове ще нараснат, разбира се, не толкова много. Затова ако пак съпоставим двете култури, соргото се нуждае с 30% по-малко торовете от царевицата, за да се постигне 9-12% протеин на зърното му.

Безспорно земеделските производители се стремят да намалят разходите си при производството,

особено тази година, когато цените на всички суровини достигнаха изключително високи стойности. Във връзка с това, а и от екологична гледна точка, разбира се, смятам, че изборът на сорго ще е печеливш за земеделските производители.

Както споменах в началото, и със соргото ще работим с договор за обратно изкупуване, както при лена. Така ще дадем възможност на земеделските производител да се убедят в качеството му като култура.

Решението ни да предлагаме сорто ни доведе до сътрудничество с Лидеа,

компания, която обедини два много големи френски кооператива Еуралис и Косад Семанс, и двата известни с добро позициониране на културата сорго. Ще предлагаме два техни сорта – ЕС Ализе и ЕС Фьон. И двата сорта са средноранни.

* ЕС Ализе е сорт, който е абсолютния фаворит в Европа и вече в България. Има стабилен и сигурен добив при сухи условия, изключителна устойчивост към фузариум.

* ЕС Фьон е сорт, който има бърз начален старт и дружно поникване. Представя се чудесно, както при нормални, така и при засушени условия.

Работим и с партньорите, които го предлагат, за да изкупуваме готовата им продукция. Всичко това ще ни осигури достатъчна по обем продукция, която ще реколтират земеделците, за да излезем с тези количества на световните пазари.

Накрая бихме желали да споменем, че нашият екип е на разположение и е готов да отговори на всички въпроси, свързани с предстоящите пролетни култури.

Част от екипа на „Аксереал“. От ляво на дясно: Биляна Костова, Шарли Муслин Христина Микуцева.
Снимка: Ваня Велинска
Част от екипа на „Аксереал“. От ляво на дясно: Биляна Костова, Шарли Муслин Христина Микуцева. Снимка: Ваня Велинска
Ленът стана привлекателна култура, благодарение на договора за обратно изкупуване
Снимка: „Аксереал“
Ленът стана привлекателна култура, благодарение на договора за обратно изкупуване Снимка: „Аксереал“
Соргото е новото предложение на фирма „Аксереал“ за следващия сезон
Снимка: „Лидеа“
Соргото е новото предложение на фирма „Аксереал“ за следващия сезон Снимка: „Лидеа“