Група учени от Висшия съвет за научни изследвания (CSIC) реши да навлезе в дълбочината на проблема

Повече от два милиона търговски колонии пчели се използват годишно за опрашване на близо 20 култури по целия свят. Тези пчели могат да представляват заплаха за дивите опрашители, особено тези, с които споделят растителни ресурси и патогени. Към днешна дата обаче има малко доказателства за въздействието на търговските колонии върху местните общности на диви опрашители. Поради тази причина група учени от Висшия съвет за научни изследвания (CSIC) започнаха изследвания, за да разнищят проблема.

Проучването е проведено от екипа на Биологична станция Доняна (EBD-CSIC), Автономния университет в Барселона и Университета в Алмерия върху

80 естествени местообитания

на увеличаващи се разстояния от оранжерии в Алмерия, Испания. Този регион е най-голямата защитена земна територия в света. А някои от пчелите, използвани за опрашване на зеленчуци в оранжерии, излизат извън производството, за да разширят диетата си и посещават други диви растения в околните райони.

Изследването позволи на учените да наблюдават рязък спад в плътността на търговските пчели на увеличаващи се разстояния от оранжериите. Установено е, че

повечето пчели (95%) се хранят в радиус по-малък от 200 м от оранжериите

„Тези данни са положителни и показват, че зоната на влияние, която този вид може да има в района, е много малка, поне засега. Което обаче не гарантира, че в околната среда има натурализирани колонии пчели, каквито сме наблюдавали в други региони, например в Уелва“, казва един от изследователите.

Най-малко 41% от анализираните пчели са имали следи от някои паразити, трипаносоматиди и микроспоридии. И макар в района да няма местни пчели, някои от тези паразити могат да засегнат и други видове опрашители, които често се срещат в същата област и чиито ресурсни ниши се припокриват с търговските колонии.

Въпреки тези наблюдения, проучване, публикувано в списание „Agriculture, Ecosystems and Environment“, заключава, че търговските пчели априори не влияят върху броя и разнообразието на други опрашители, предвид малкия брой пчели, открити в околната среда. и факта, че стоят близо до оранжериите. Екипът обаче не изключва, че

има по-малко забележими ефекти

свързани с предаването на патогени или пряката конкуренция с конкретни видове.

„Производителите трябва да обмислят действия като предотвратяване отклоняването на търговски видове пчели от оранжерии или проследяване на тяхното здраве преди да ги използват в култури, за да се сведат до минимум бъдещите рискове“, споделят учените. (БФ)