В този случай прегледайте зъбите. От правилната им постановка зависи доброто усвояване на храната. Зайците имат два типа зъби:

0 резци;

0 дъвкателни зъби.

Резците са 6 на брой - 2 долни и 4 горни. Горните резци са два вида:

0 големи резци (на вид като долните) - те се намират под горната устна на заека, и

0 два броя малки резци - по-малки зъбчета, които се намират зад големите и са почти невидими.

При хранене четирите горни резци образуват кантактна повърхност с долните резци.

Резците са важни - с тях се раздробява растителната храна на парченца, и то с определена големина. След това "нарязаната" храна попада в устата и дъвкателните зъби я раздъвкват.

Характерното за големите резци е, че имат дълги корени и са с извита форма, а малките резци са с почти права структура.