Препоръчаната доза е предпоставка за успешното действие на продуктите за растителна защита

Продуктите за растителна защита се делят на няколко вида, според това срещу какви вредители са насочени:

* Фунгициди - срещу болести;

* Инсектициди - срещу насекоми;

* Акарициди - срещу акари;

* Нематоциди – срещу нематоди;

* Родентициди – срещу гризачи;

* Лимациди – срещу охлюви;

* Хербициди - срещу плевели.

По принцип, препоръките за дозата на продуктите за растителна защита, които се дават, са въз основа на изпитванията на фирмата, производител на съответния пестицид, които са потвърдени от службите по растителна защита към Българската агенция по безопасност на храните.

2 важни правила!

* За да се измерят точно рз-продуктите, трябва да се използват само мерителни съдове – спринцовка, колба и др. за течните продукти и лъжици и везна за прахообразните и гранулираните.

* Препоръчително е да се работи с предпазни очила, маска, ръкавици, дори работно облекло.

Акценти при работа:

* Преди да пристъпите към приготвянето на разтвора, трябва много внимателно да се прочете етикета на препарата. Той съдържа информация за дозата, начина на приложение. При някои препарати е посочен и разходът на работен разтвор на 1 декар, което значително улеснява работата.

* Правилото е първоначално резервоарът на пръскачката да се напълни до половината с вода, след което се прибавя необходимото количество препарати - течни и гранулирани. След това се допълва догоре с вода.

При използване на прахообразен препарат е необходимо той да се разбърка с малко вода в отделен съд, за да се разтвори добре. След това се процедира по същия начин.

За да се получи добра смесимост, бъркалката на пръскачката трябва да работи през цялото време.

Еднократна доза

За да сте сигурни, че използвате точната доза, може да купувате малки опаковки на препрати. Обикновено те са направени за използване в 5 или 10 литра вода. Тук обаче трябва да се внимава за какво количество площ е препоръчително да се прилагат.

Доза в грама или милилитри

Когато дозите на продуктите за растителна защита са посочени в милилитри или грамове, изчисляването е много по-лесно. Посочената доза е за 1 декар. Съответно, ако площта е по-малко, се преизчислява.
1 декар = 1000 кв. м

Според това колко е площта, която трябва да се третира, се пресмята.

Например при третиране с доза 10 мл/дка:

* 100 мл препарат е за 1000 кв. м;

* 10 мл – 100 кв. м;

* 1 мл – 10 кв. м;

* за по-малка площ от 10 кв. м – съответно дозата е под 1 милилитър.

Процентна доза

В последните години по-честа практика е дозата на препаратите да се посочва в проценти.
Дозата съответно е на база 100 литра работен разтвор, който се изпръсква на 1 декар.

* Ако разтворът, който ще се използва, е по-малко от 100 л, то задължително трябва да се запази количеството препарат за 100 л. Например, ако се посочва доза 0,25%, а ще се пръска с 60 л вода на дка, трябва да се използват 0,25 л, т.е. 250 мл препарат на декар.

* Ако работният разтвор е повече от 100 л, количеството препарат се изчислява, като се умножи концентрацията по разхода на вода за 1 дка и се раздели на 100. Например, за да се приготви 0,25 на сто разтвор при разход 120 л на дка, се пресмята 0,25 х 120:100 = 0,3 л, т.е. 300 мл препарат.

За улеснение:

При доза на препарата 0.1%:

* 100 милилитра или грама за 100 литра вода;

* 5 милилитра или грама за 5 литра вода.

При доза на препарата 0.01%:

* 10 милилитра или грама за 100 литра вода;

* 1 милилитър или грам за 10 литра вода.

При доза на препарата 0.015%:

* 15 милилитра или грама за 100 литра вода;

* 1.5 милилитра или грама за 10 литра вода.

Комбинирано третиране
Често се дават съвети за комбинирано третиране с фунгициди – срещу болести и инсектициди – срещу неприятели. Все пак е препоръчително да се информирате дали е подходящо.

Когато се извършва съвместно внасяне на фунгициди/инсектициди с листни торове, то те се прибавят последни, към вече приготвения пестициден разтвор.

Внимание!

* Бордолезовият разтвор не се комбинира с други продукти за растителна защита.

* Хербицидите също се използват самостоятелно.

Бордолезов разтвор

За 1%-ов бордолезов разтвор, т.е. 100 литра разтвор, са необходими 1 кг син камък (меден сулфат) и 750 грама негасена вар или 1,5-2 кг гасена вар.

Стъпките на приготвянето са:

* В подходящ съд се налива 90 литра вода.

* Взема се 1 кг син камък, който се изсипва във вода. Бърка се, докато кристалите се разтварят добре.

* В кофа с 10 литра вода се размива необходимото количество вар - 750 г негасена или 1,5-2 кг гасена вар.

* Добре разбърканото варно мляко се излива в големия съд със синкамъчния разтвор. Препоръчително е изливането да стане през сито, за да се задържат едрите парчета, които обикновено остават при гасенето на варта.

* Получената смес отново се разбърква, за да стане по-хомогенна.

Грижа за пръскачката

След провеждане на третирането пръскачката трябва да се измие много добре. След използване на хербицид тя се изплаква допълнително с 1%-ов разтвор на сода бикарбонат или амониева селитра.