Операцията може да се извършва в ранна пролет. Най-лесно е присаждането чрез копулация

За да се извърши това, не забравяйте, че и подложката, и калемът трябва да са още в пълен покой. Присаждането наистина трябва да е много рано напролет, преди настъпване на сокодвижението. Два са начините, които може да се опитат – или чрез копулация, или на разцеп.

Съвет: Операцията трябва да приключи преди събуждането на лозата и асмата.

Общото между двата начина, които споменахме, е че както калемите, така и подложките трябва да са във фаза на пълен покой.

Според някои е възможно подложките да са и в съвсем начална фаза на сокодвижение.

Обикновено сроковете, които трябва да се спазят са от началото до края на месец март.

При присаждане чрез копулация трябва да се съобразите с условието, че подложката и калемът трябва да са с еднаква дебелина. И двете части - подложката и присадникът, да не са много по-дебели от 1 см. По изключение подложката може да бъде малко по-дебела, но в такъв случай кората на двата елемента трябва напълно да съвпада поне от едната страна.

Копулацията може да стане по известните две разновидности - обикновена и подобрена копулация.

Каква е техниката на изпълнение при обикновена копулация? При този начин отрезите на подложката и калема се правят косо, но непременно се следи повърхностите да са гладки.

Първо се избира мястото на подложката. С едната ръка там се придържа на около 10 см под мястото, където ще бъде отрезът. Косият отрез се прави от основата към върха - обикновено той е с дължина 3-4 см.

По същия начин от калема се прави резник. Отрезът на тази част трябва да е аналогичен по дължина и дебелина на отреза на подложката. Двете части на отрезите се напасват, след което се привързват.

Каква е техника на изпълнение при подобрена копулация

Подобрената копулация се различава от обикновената само по това, че отрезите на подложката и калема са коси, но не са гладки. И на двете части се зарязват езичета, които трябва да са противоположни едно на друго. Този начин се практикува за по здраво съединяване на двете части и до известна степен при него е по-сигурно прихващането, защото допирът между тях е по-плътен.

Езичетата се правят като малко над втората третина на косите отрези ножчето се повдига и след това отново се връща надолу за продължаване на отреза.
За любителите това е малко по-трудно, но прихващането е по-сигурно, защото повърхностите на подложка и присадник не се разместват.

След операцията – привързване

След съединяване на подложката и присадника и при двата начина на присаждане, двата елемента се превързват здраво с манила, канап, PVC или друга подходяща лентичка. За да е сигурно присаждането инструментите, с които се работи трябва да бъдат дезинфекцирани - потапят се в спирт за горене или белина, а отрезите не се пипат с ръка. Овощарска замазка почти не се налага да се използва при присаждането на копулация, защото дебелината на двете части е еднаква и не се получават празнини за запълване.

Подобрена и проста копулация
Подобрена и проста копулация