Интересува се Ангел Стоянов от Монтана

Поенето зависи от много фактори. За всеки вид животни има норматив на количествата вода. А те зависят до голяма степен и от сезона.

Без храна животните могат да издържат до 40 дни. Но без вода само 4-5 дни.

* За едно денонощие в зависимост от възрастта едрият рогат добитък изпива около 30-35 л през зимата и 30-60 л. през лятото.

* Овцете и козите за едно денонощие изпиват съответно 3-4 л през зимата и 8 л през лятото.

* Конете за едно денонощие изпиват 20-35 л през зимата и 30-60 л през лятото.