Проектът ще проучи до каква степен те могат да защитят растенията и плодовете от вредни влияния на околната среда като градушка, проливен дъжд, слънчево изгаряне, слана или екстремни температури

BayWa r.e. и германският Институт за слънчеви енергийни системи Fraunhofer ISE, заедно с други партньори, са построили първото агро-фотоволтаично изследователско съоръжение за ябълки и овощни дръвчета във фермата за биологични плодове Nachtwey в Гелсдорф, провинция Рейнланд-Пфалц, Германия.

Основната цел на проекта е

да се повиши устойчивостта

на климата в овощарството и да се гарантира безопасно и устойчиво производство на ябълки с допълнително производство на слънчева енергия. Това ще се случи в рамките на пет години и ще изследва множество фактори върху осем сорта ябълка.

Проектът ще започне със сравняване производството на ябълки на едно и също място в три различни системи за защита на културите: защита от фолио (непропусклива за дъжд), защита от градушка (пропусклива за дъжд) и агро-фотоволтаични системи с фиксирани светлопропускливи PV модули (непропускливи за дъжд) и проследяващи PV модули (пропускащи дъжд, когато е необходимо).

Той също така ще проучи до каква степен агро-фотоволтаичните системи могат да защитят растенията и плодовете от вредни влияния на околната среда като градушка, проливен дъжд, слънчево изгаряне, слана или екстремни температури.

Опции за управление на светлината

Проектът ще проучи и възможностите за управление на светлината, като тества различни конфигурации на фотоволтаични модули, за да идентифицира въздействието върху растежа на растенията и добивите от земеделието. И накрая, той ще вземе предвид естетиката на ландшафта, икономическата ефективност, социалната съвместимост, както и параметрите на растениевъдството.

„Ние виждаме агро-фотоволтаичните системи като дългосрочно решение, което да помогне на фермерите да се адаптират към последиците от изменението на климата. Можем да запазим съществуващата екосистема и дори да я подобрим чрез синергични ефекти и генериране на слънчева енергия“, коментира Стефан Шиндел, ръководител на продуктов мениджмънт Agri-PV в BayWa r.e.

Проектът в Гелсдорф също има за цел да демонстрира икономическите ползи за фермерите. Те включват постоянно по-ниски и по-предвидими енергийни разходи, по-ниски инвестиционни разходи в защитата на културите и по-ниски експлоатационни разходи и разходи за изхвърляне на отпадъци.

Системата зарежда електрически трактор Fendt 100 Vario

Електричеството, генерирано от агро-фотоволтаичните системи, може да се използва през времето преди и след производството на ябълки. Акумулаторният електрически трактор Fendt 100 Vario, предоставен от AGCO, се зарежда с електричеството от фотоволтаиците, докато енергията се използва и за захранване на поливната система. Хладилното съоръжение вече се захранва със зелено електричество от фотоволтаична система на покрива. Като цяло прилагането на концепция за експлоатационна енергия се стреми значително да намали емисиите на CO2 във фермата чрез слънчева електрификация. 

По-специално в Европа, където има големи площи за отглеждане на плодове, компанията вижда огромен потенциал за агро-фотоволтаиците
По-специално в Европа, където има големи площи за отглеждане на плодове, компанията вижда огромен потенциал за агро-фотоволтаиците