Заради по-високата влажност, очакванията на лозарите са, че тази година опасните болести ще бъдат по-чести гости в лозята, в резултат на по-благоприятните условия за заразявания.

По тази причина навреме трябва да се свърши всичката важна работа в насажденията, преди растенията да са се раззеленили силно.

Не бива да има забавяне и с ремонта на подпорната конструкция - трябва да се привържат добре стъблата, кордоните и плодните пръчки.

За тези, които ни изпратиха въпроси за вкореняване на резници, отговаряме, че ще могат да започнат да го правят, когато почвата на дълбочина 15-20 см вече се е затоплила до 10-12 градуса С. Празните места също могат да се попълват - с удобния начин на хоризонталните отводи.

Най-голямо притеснение ще създават болестите.

Да се проверява за екскориоза  Антракноза

Антракноза

Това се прави, когато половината от пъпките в основата на летораслите са в стадий пеперуда. При отделяне на 3-ти лист от леторасъла трябва да се започне и борбата. Критичният период за болестта е дълъг - от набъбване на пъпките до фаза 3-ти - 4-ти лист!

Следи се и за антракноза   Гъсеници на пъстрянка

Гъсеници на пъстрянка

Първите пръскания се правят при отваряне на пъпките.

А при забелязани 1-2 гъсеници на лоза от пъстрянката е време да се набавят препаратите.