Скоро ще залагам яйца от различни птици, очаква препоръки Стоянка Желязкова от Пазарджик

Важното е да пригодите гнездото и то да е удобно на домашната птица, която ще ползвате за мътачка. Не забравяйте, че тя ще прекара доста време в гнездото.

Първата ви задача е да го

застелете с чиста и мека слама

Тя трябва да е ситно наразяна, на парчета, с дължина 8-10 см. Имайте предвид, че мътачките се заплитат в дългата слама, заплитат и яйцата и те не могат да се обръщат.

Отпред на гнездото заковете дълга летва, висока 8-10 см, за да не изпада сламата. В така оформеното и защитено гнездо поставете яйцата за мътене.

Под кокошка-мътачка

според едрината на тялото може да поставите следния брой яйца:

* от кокошки - от 10 до 15;

* от пуйки - от 7 до 12;

* от гъски - 5-6;

* от патица - от 8 до 14.

Под пуйка-мътачка се слагат:

* от кокошка - от 15 до 25 яйца;

* от пуйка - от 10 до 20;

* от гъска - от 8 до 10;

* от патица - от 15 до 20 броя яйца.