Подрастващите агнета искат интензивно хранене с концентриран фураж- със заводска стартерна смеска.

Но ако нямате възможност да си я купите,

пригответе си сами смеската:

  • царевица - 45%;
  • пшеница - 20%;
  • овес - 13,5%;
  • слънчогледов шрот или кюспе - 20%;
  • витаминно-микроелементен премикс - 0,5%;
  • креда - 1%.

Важно! Концентрираните фуражи смилайте на фуражомелка с отвори на ситото 4 мм.

Количества фуражи за различни категории овце:

  • за угоителния период за едно агне 20 кг концентриран фураж и 10-15 кг доброкачествено сено;
  • овце-майки с агнета до отбиване: концентриран фураж - 100 кг; сено - 200 кг; паша - 1200 кг;
  • женски шилета: концентриран фураж - 40 кг; сено- 150 кг; паша - 1000 кг;
  • кочове: концентриран фураж - 150 кг; сено - 300 кг; паша - 1800 кг.

Какво представлява стартерната смеска

Тя е с високо съдържание на суров протеин и леко положителен баланс на протеина в търбуха. Съдържа достатъчни количества от необходимите мастноразтворими витамини и минерални вещества и предпазва от развитието на мускулна дистрофия (добре познатата от стопаните клека).

Важно! Осигурява нормален растеж и развитие на агнетата и яретата.

Как се използва: Дава се на воля, от 7 до 60-дневна възраст, но без да се допускат много остатъци в яслата. Съчетава се с качествено ливадно или люцерново сено, както и с млечна храна.

Разход: По-високият прираст изисква и по-голям разход на стартерна смеска. За едно агне или яре са необходими 10-20 кг стартерна смеска.