Каламитет на ливадна пеперуда LOXOSTEGE STICTICALIS е обявен на територията на България със заповед на министъра на земеделието.

Пеперудата се намножава масово и напада слънчогледа и други култури. Получени бяха сигнали за засегнати са големи площи в Добричка област и бе извършено обследване от Българската агенция за безопасност на храните.

Затова със заповедта на министъра от 21 юли т.г. се налага срок до 30 юли за прилагане на незабавни мерки върху нападнатите площи за ликвидиране на опасността.

Разрешенията за въздушно пръскане с авиационна техника се издават директора на ОДБХ само за третиране с биологични продукти за растителна защита на база  BACILLUS THURINGENSIS, а именно: ДИПЕЛ ДФ, ДИПЕЛ 2Х, РАПАКС, РАПАКС – АS И ФОРЕЙ 48 Б.

Предупреждението е да не се допуска смесване или добавяне на други вещества, препарати или продукти за растителна защита към работния разтвор.

С цел опазване на пчелите, разрешеният продукт за растителна защита СУМИ АЛФА 5 ЕК /СУМИЦИДИН 5 ЕК/ ОАЗИС 5 ЕК, с активно вещество ЕСФЕНВАЛЕРАТ,  да се използват само с наземна техника при спазване на разпоредбите на наредба № 13 от 2016 година.