Компанията си сътрудничи със стартъпа Nemo’s Garden, за да докажат заедно жизнеспособността на билки, плодове и зеленчуци на дъното на океана

Siemens работи с Nemo’s Garden, стартъп, който отглежда култури в биосфери на дъното на океана. Чрез изграждането на „цифров близнак“ на подводната биосфера на Nemo’s Garden, стартиращият бизнес може да се придвижи по-бързо към индустриализация и мащаб.

Nemo’s Garden е основана през 2021 г.

Тя има за цел да докаже жизнеспособността на отглеждането на билки, плодове и зеленчуци дълбоко под водата. Ключовата иновация на Nemo's Garden, суб-аква биосфера, е уникален тип подводна оранжерия, способна да използва положителните фактори на околната среда на океана – стабилност на температурата, генериране на изпарителна вода, абсорбция на CO2, изобилие от кислород и присъща защита от вредители, т.е за създаване на среда, идеална за отглеждане на култури.

Екипът не само вече е „ожънал“ успешно различни реколти култури от прототипните си биосфери, но също така е открил, че растенията, отглеждани в тази среда, са хранително по-богати от тези, отглеждани традиционно.

Един цикъл на растеж годишно

Суровите зими, краткото лято и първоначалните ограничения за използване на морското дъно са дали възможност на Nemo’s Garden за достигане до един цикъл на растеж годишно, което означава и един цикъл на иновации годишно. Siemens беше поканен да се присъедини към проекта, като използва своето Xcelerator портфолио от софтуер и услуги, за да помогне на стартъпа да стигне до следващия етап на развитие и да се подготви за нова индустриализация/комерсиализация.

Симулации на условията на отглеждане

Изграден е цялостен дигитален близнак на биосферата Nemo's Garden, който обхваща не само еволюцията на дизайна с помощта на софтуера NX на Siemens, но също така позволява симулиране на условията на отглеждане в него, въздействието на оборудването върху водното тяло, както и пълната среда, в която са инсталирани.

Това се постига с помощта на софтуера Simcenter STAR-CCM+ на Siemens. Екипът на Nemo’s Garden вече не е ограничен от метеорологични условия, сезонност и кратки вегетационни сезони или ограничения за гмуркане и наблюдение. Адаптациите към биосферите могат да бъдат тествани във виртуалния свят, което позволява да се усъвършенства дизайнът със значително ускорена скорост.

Дистанционно наблюдение

Nemo’s Garden също е трябвало да оптимизира процесите за отглеждане, проследяване и прибиране на растенията. За да се създаде устойчив бизнес, който не разчита на изпращане на обучени водолази за събиране на данни, е създаден напълно цифров, автоматизиран подход. Съществуващото видео на циклите на отглеждане, заедно с референтни данни от традиционни земеделски операции на същите целеви култури, на различни етапи на растеж и здравословни условия, са били анализирани с помощта на услугата MindSphere на Siemens. Така компанията вече е успяла да създаде алгоритъм за машинно обучение за наблюдение на растежа на растенията, както и за условията на околната среда под куполите.

Когато този алгоритъм се внедри в изчислителните устройства на Siemens Industrial Edge във всяка биосфера, растенията могат да бъдат наблюдавани чрез облачно табло за управление през целия сезон, отвсякъде, в реално време.

През следващия сезон тези Industrial Edge устройства ще бъдат свързани към задвижващи механизми – за автоматично регулиране на циркулацията на въздуха, влажността, напояването и дозирането на хранителните вещества през целия сезон.

Това ще бъде основата на глобална селскостопанска услуга, оптимизирана за подводни операции и настроена за всеки от световните океани. 

 Биосферите на Nemo’s Garden са уникален тип подводна оранжерия, способна да използва положителните фактори на околната среда на океана, за да създаде среда, идеална за отглеждане на култури
Биосферите на Nemo’s Garden са уникален тип подводна оранжерия, способна да използва положителните фактори на околната среда на океана, за да създаде среда, идеална за отглеждане на култури