Изхранвайте ги с люцерна, сено, ечемик, овес и смески за зайци. Давайте и по някое морковче.

Приготвяйте им поне един път месечно витаминен коктейл, като

в 10 л вода добавите витамини и калций за подсилване

При неправилно хранене честа картина е подуването на коремите и на малките, и на големите. Това означава, че те са вече отровени и умират. Подутият корем показва, че

черният дроб и жлъчката са окончателнто увредени

от неправилното хранене.

Правило: Задължително се интересувайте, когато купувате сено, откъде е то! За зайците е важно с какво е обработвана почвата преди и след засяване. Важно е и каква е обработката на зърното след жътвата - например против гъгрица се използват големи количества хербициди. А изкуствените торове се прилагат масово при наторяване.