Интересува се Тодор Александров от Мездра

Да, може. Картофите са добър сочен фураж за всички преживни животни и за свинете. Важното е да се изхранват

добре почистени от кълнове и от пръстта (калта).

Преди изхранване трябва да се измиват добре и да се нарежат, за да не предизвикат задавяне. Дават се на животните, след като те са поели груби фуражи - трева, сено, слама и др. На овцете и козите можете да давате до 500-600 г картофи дневно.