Грижите за разсадите продължават

 

  •  През втората половина на март се засява пиперът и патладжанът, а след 10-15 дни и доматите за средноранно производство.

За осигуряване на висококачествен разсад на 1 кв. м се засяват 8-10 г семена от пипер, 2-2.5 г домати и 3-4 г патладжан.

Лехите се покриват с полиетилен, за да се запази влагата и да се повиши температурата.

В парника

Ако отглеждате ранен гъст разсад, то растенията трябва да се пикират. Извършва се в полутопли парници.

Разстоянието при ранните домати е 12 х 12 см, а при ранния патладжан - 10 х 10 см.

Грижи за растенията:

  •  За производството на здрав разсад в периода от засяване до поникване основна грижа е осигуряването на оптимална влажност (70-80% от ППВ) и подходящи температури (над 15 градуса).
  •  Неблагоприятно се отразяват ниски температури с висока влажност и обратно. Затова тези фактори трябва да се поддържат в оптимално съотношение.
  •  При опасност от ниски температури разсадът се защитава допълнително чрез покриване на тунелната конструкция с различни материали. След поникване на повечето растения се извършва проветряване, но се внимава с големите колебания на температурата.
  •  Активното нарастване на зеленчуковите растения изисква редовно поливане, евентуално подхранване, при нужда и плевене.

Проблем №1 е сеченето

В периода на нарастване на растенията сеченето е проблем, който може да провали разсадопроизводството.

Най-често сеченето е причинено от големите температурни разлики в почвата и на въздуха или от почвени патогени.

Може да се избегне чрез редовно проветряване, разреждане на растенията, а също и с приложение на подходящи фунгициди.

Използвайте само добре угнил тор

Внася се преди обработката на почвата или при засяването/засаждането

Градинарите, които могат да си осигурят оборски тор, е препоръчително да го използват за подхранване на културните и декоративни видове в двора.

В оборския тор се включват постелката, твърдите извержения и урината на животните. Тази смес обаче не се използва веднага за торене, а се оставя да се разложи много добре.

Според степента на разлагане се различават:

  •  слабо разложен (пресен) - при него сламата от постелята е почти запазила цвета и здравината си;
  •  полуразложен - сламата е придобила тъмнокафяв цвят, лесно се къса и торът е загубил 20-30% от първоначалното си тегло;
  •  добре разложен - представлява черна мазна маса и теглото му е около 50% от първоначалното;
  •  силно разложен (прегорял) - наподобява черна рохкава маса.

Най-подходящ за градината е добре разложеният оборски тор. Той се усвоява най-лесно от растенията.
С пресен оборски тор се торят много малко растения. Обикновено той се използва за приготвяне на шербет, с който се поливат културите.