Лесна формула може да помогне на стопаните за това

Един от най-актуалните въпроси, които задават в момента хоби лозарите и домашните майстори на ракия, е как да направят корекция на алкохолния градус на ракията.

Ето какъв конкретен въпрос имаме от наш читател:

Как в домашни условия е най-правилно да се коригира алкохолният градус на домашната ракия - пита Красимир Колев от Благоевград, който признава, че е още новак при това домашно производство.

Отговор:

И друг път по това време на годината сме давали подобни обяснения по този въпрос, но ето, че имаме и нови по-млади читатели, които ни го задават. За да се справите най-лесно ще ви предоставим най-простата и вярна формула:

А х Б = B

B : Д - Б = Е

A - градусът на ракията в момента

Б - количеството на ракията в момента

B - получаван междинно общ градус

Д - градус, който искате да постигнете

Е - необходимо количество дестилирана вода за доливане.

Всичко това означава на прост и разбираем език, че умножавате количеството ракия, която имате в момента по градуса, който тя има в момента - по показанията на спиртомера ви.

Получената величина трябва да разделите на желания от вас градус – така ще получите общо количество, от което трябва да извадите количеството на ракията, която имате в момента.

Това, което ще получите (Е) е количеството вода, която трябва да долеете.

Един пример:

Ако имате 10 литра ракия с алкохолен градус 55 градуса и искате да ги направите 40 градуса, тогава трябва да постъпите така:

Умножавате 10 х 55 = 550

Разделяте на градуса, който искате да постигнете т.е. 550 : 40 = 13,75

Изваждате от това число количеството на ракията ви в момента 13,75 - 10 = 3,75 литра.

Това е количеството вода, което трябва да долеете – 3,75 литра.

Втори пример:

Имате 50 литра ракия с алкохолен градус 65.

Умножавате 50 х 65 и получавате 3250 алкохолни градуса /В/.

Делите ги на градуса, който искате да постигнете, например 45, и получавате 72,2 литра. От тях трябва да извадите количеството на ракията в момента - 50 литра.

72,2 л - 50 л = 22,2 литра вода – толкова вода трябва да добавите.

Внимавайте по време на тази операция. Температурата на ракията и на водата, която ще използвате, трябва да са еднакви - с един и същ градус по Целзий – напрмер 20 градуса, за да е точно измерването, което правите.

Има ли общоприети правила?

ГРАДУС НА РАКИЯТА

За съдържанието на домашните ракии няма официално утвърден стандарт, за разлика от промишленото производство. Затова и домашните майстори я правят с какъвто градус желаят, като някои от тях твърдят, че определено я обичат да е по-люта и да сгрява и лекува през зимата.

Общо взето знаем, че в различните райони на страната ни алкохолното съдържание в плодовите ракии варира от 40 до 42-43 градуса, но има отклонения по избор и вкус на стопаните. За гроздовите ракии алкохолният градус, който се препоръчва е от 42-43 до 45 градуса.

В районите, където по традиция се прави втора дестилация (преварка), алкохолният градус достига 45-50, но на много места е и по-висок. Смята се, че независимо от изходния материал, ракия с алкохолно съдържание 50 и над 50 градуса е остра и парлива на вкус и неприятна за пиене, дори и след отлежаване.

Следователно, който иска да се вслуша в тези съвети, трябва при корекцията на алкохолния градус на произвежданата домашна ракия да не преминава 42-43. За анасонлийките той е 48-50 градуса.

Някои специалисти препоръчват за коригиране на алкохолния градус задължително да се използва само дестилирана вода. Това е защото с малки изключения, питейната вода у нас е твърда. Тя съдържа калциеви и други соли, някои от които прибавени към водно-алкохолна среда като ракията, преципитират (пресичат се) и от това ракията се размътва и леко побелява.

По същата причина за разреждане не бива да се използва и минерална вода, което мнозина стопани правят. Когато вследствие на разреждането побеляването на ракията е слабо, то може да се коригира - при отлежаването й в дървен или в стъклен съд за целта се добавя дървесина. Тогава побеляването се губи спонтанно, без да се налага допълнителна обработка като бистрене.