Възможно е, доказват го животновъдни ферми в Нова Зеландия и Финландия

Нова Зеландия въвежда селекционен отбор на кочове по нов признак. Сега новозеландските овцевъди ще развъждат овце с намалени количества на отделяните вредни парникови газове в национален мащаб, съобщава Newshub.co.nz.

С тази цел в Нова Зеландия, където на глава от населението се падат по около 6 овце, започна селекционна програма за

отбор на кочове с ценни екологични признаци

Търговската организация Lamb New Zealand (BLNZ) стартира животновъден проект за изследване на метана при развъждането.

Овцевъдите, които искат да вземат участие в тази проектопрограма, ще измерват обема на отделяния метан от техните животни, като използват портативни камери.

А за целта кочовете ще прекарват в тези камери по 50 минути два пъти дневно в интервал от 14 дни.

Получените данни ще се използват заедно с другата генетична информация за изчисляване на ценността на

развъждането на нискометанови животни

Интересът на фермерите към програмата е много по-висок от очаквания. Овцевъдите с интерес тестват кочовете си по метанови показатели и са готови да използват за разплод най-перспективните производители в селекцията.

Изпълнителният директор на BLNZ Сам Макивор обяснява, че интересът към намаляване на обема на отделените вредни газове в атмосферата се потвърждава от скорошна анкета с 1000 фермери, в която инструментите и информацията за намаляване на вредните парникови газове са сред 5-те основни фермерски приоритети.

Планира се всички желаещи овцевъди да могат да получат достъп до най-добрите нискометанови кочове за подобряване на стадата си.

Изследователският консорциум по пасищни парникови газове (PGGRC), който помага на BLNZ да стартира проекта, пояснява, че новата развъдна ценност се основава на факта, че отделните овце се различават по равнището си на отделяне на метан. А тези разлики се предават на следващото поколение.

Генералният директор на консорциума Марк Аспин обяснява, че този проект може да послужи за начало на

глобална кампания за всички видове

селскостопански животни

Което е много важно. Досега единственият вариант, достъпен за животновъдите, желаещи да намалят отделяните обеми парникови газове, е постоянното повишаване на общата ефективност на фермите им. Но с новия селекционен отбор се прави стъпка напред - към фактическото намаление на обемите отделян метан от овцете в съответствие на поетите задължения от сектора да работи по-екологично.

Въпреки че напредъкът в селекцията може да бъде бавен - около 1% годишно, ако се предположи, че селекционерът избира само метановия признак, той ще е кумулативен и няма да оказва вредно въздействие върху продуктивността.

Аспин добавя, че въпреки селекционния напредък, най-голямо влияние върху отделяния метан все пак оказват качеството и количеството фураж, потребяван от животното.

Но търсенето на добри решения за намаляване на парниковите газове от животновъдството продължават да дават добри резултати. Доказват го добрите и безопасни практики за околната среда на фермерите и във Финландия. И по точно иновативното решение за използването на

охладен тор за топленето на 1300 свине –

резултатът е отделяне на по-малко амоняк

Преди година финландските фермери Рами и Сузана Юряля пускат в експлоатация нов просторен свинекомплекс сред гората, изграден в съответствие с всички изисквания за хуманно отглеждане на 1300 глави в допълнение към предишната им ферма за 600 свине.

Поддържаната температура в помещенията за отглеждане на животните е 18,5°C, като се използва иновативно подово отопление, съобщава PigProgress.

Във финландската свинеферма се прилага модерна технология за охлаждане на тора, което означава, че топлината, получавана от тора, се използва за затопляне на пода, както и за повишаване на температурата на питейната вода до 17 градуса. Тук е мястото да се уточни, че потребяваната от кладенеца вода е студена като лед. Но ползите са още по-впечатляващи - заради твърдия под

количеството отделян амоняк намалява

А за урината са проектирани отводнителни канавки.
Има и още екстри: Таванът е направен от дърво, което не е толкова опасно като пластмасата. А за предпазване от пожар към него са прикрепени димни детектори.

Колко пари струва всичко това на фермерите? В екотехнологията за охлаждане на тора финландските свиневъди са инвестирали 2000 евро.

Фермерите вече прилагат добри екопрактики за намаляване на вредните парникови газове. Такъв е случаят с тестването на нискометанови кочове-производители в новозеландските овцеферми.
Фермерите вече прилагат добри екопрактики за намаляване на вредните парникови газове. Такъв е случаят с тестването на нискометанови кочове-производители в новозеландските овцеферми.
В екотехнология за охлаждане на тора в свинефермата си финландски фермери инвестират 2000 евро. Заради твърдия под количеството отделян амоняк намалява драстично.
В екотехнология за охлаждане на тора в свинефермата си финландски фермери инвестират 2000 евро. Заради твърдия под количеството отделян амоняк намалява драстично.