Според генералния директор на ФАО Ку Донгю „настоящите модели на производство на агрохрани не са устойчиви“

Земите и водните ресурси са „под критичен натиск“ след значително влошаване през последното десетилетие, според нов важен доклад, публикуван миналия месец от Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО). Озаглавен „Състоянието на световните земни и водни ресурси за храна и земеделие – системи в критични етапи“ (SOLAW 2021), той подчертава предизвикателствата, пред които е изправено снабдяването с храна на световното население, което

се очаква да стигне близо десет милиарда до 2050 г.

Генералният директор на ФАО Ку Донгю каза, че „настоящите модели на производство на селскостопански храни не са устойчиви“. И добави, че въпреки всичко тези системи „могат да играят важна роля за облекчаване на натиска и да дадат положителен принос за постигането на целите за климата и развитието“.

Ако светът продължи по сегашната си траектория, производството на допълнителни 50% от необходимата храна може да означава 35% увеличение на използваната вода за земеделие. Това може да причини екологични бедствия, да увеличи конкуренцията за ресурси и да разпали нови социални проблеми и конфликти.

Понастоящем причинената от човека деградация на почвата засяга 34% (около 1660 милиона хектара) от земеделските земи. Въпреки че повече от 95% от цялата храна се произвежда на сушата, остават малко възможности за разширение, което да е продуктивно.
Всъщност градските зони покриват по-малко от 0,5% от земната повърхност на планетата, но бързият растеж на градовете доведе до значително намаляване на ресурсите, замърсявайки и нахлувайки в най-добрите земеделски земи. Само за 17 години, от 2000 до 2017 г., използването на земята на глава от населението е намаляло с 20%.

Недостигът на вода сега засяга 3,2 милиарда души, живеещи в селскостопански райони

ФАО вярва, че бързото разширяване на технологиите и иновациите е жизненоважно за справяне с тези предизвикателства. Светът трябва да укрепи цифровите системи, които предоставят основни данни, информация и научно базирани решения за селското стопанство.

Управлението на земята и водите трябва да бъде по-приобщаващо и адаптивно, за да облагодетелства милионите дребни фермери, жени, младежи и коренното население, които са най-уязвими и са изправени пред най-голямата продоволствена несигурност.

Докладът също така казва, че е необходимо по-интегрирано планиране на всички нива и инвестициите в селското стопанство трябва да бъдат пренасочени към социални и екологични ползи.

И накрая, ФАО твърди, че устойчивото използване на тези ресурси е от ключово значение за постигането на целите за смекчаване на изменението на климата и адаптиране. Например само чрез разумно използване на почвените ресурси една трета от емисиите на парникови газове от земеделските земи могат да бъдат усвоени.