Хранителната стойност на грубите фуражи и тяхната по-голяма консумация може да се увеличи с някои допълнителни обработки.

Нарязването на грубите фуражи увеличава поемането им и намалява загубите от разпиляване.

Нарязаните слама, слънчогледови пити или царевичак

по-лесно се смесват с други фуражи. Дължината на нарязване на сламата за едрите преживни животни е 4-5 см, а за овцете - 2-3 см.
Сламата може да бъде смляна на чукови дробилки, но ситното смилане не е за препоръчване.

За повишаване на апетитността на грубите фуражи след нарязване те може

да се навлажнят или да се запарят,

при което стават по-меки и по-вкусни. Навлажняването на 100 кг слама например се прави с 80 до 100 л топла вода, към която може да се разтвори 1-1,5 кг сол. Запарването се прави с гореща вода с температура 80-100°С. При вземане на стиска слама в ръка от нея не трябва да изтича вода. Това показва, че сламата не е преовлажнена. Сламата за запарване може да се размеси с трици или смляно зърно - 5-10 кг на 100 кг слама, което подобрява вкуса. За предпочитане е запарената слама да не престоява дълго време, а необходимото количество да се приготвя ежедневно.