Продуктите от свинско са по-засегнати от свиването на продажбите на дребно, отчитат анализатори от Борда за развитие на селското стопанство и градинарството (AHDB)

Жени Владинова

Цените на говеждото месо в повечето страни от ЕС отчитат през последните месеци покачване, а в Полша и Германия се отчита намаление през последните седмици.

В същото време цените на добитъка във Великобритания също растат през последните няколко седмици, като продължават да държат първенство над тези на континента. В евро изражение цените на добитъка от GB са се повишили с 8.67 цента/кг за 3 поредни седмици, достигайки 4.67 €/кг. Тези печалби са подпомогнати от неотдавнашното укрепване на паунда спрямо еврото, твърдят анализаторите от AHDB.
По същия начин цените в Ирландия отбелязват ръст, достигайки 4,35 евро/кг. Това води до разлика между цените във Великобритания и Ирландия от 31,6 цента/кг. Явно по-строгите доставки на добитък както на Острова, така и на континента допринасят за това увеличение.
Според последните прогнози за пазара на говеждо месо,

по-ниската наличност на едър рогат добитък както в Ирландия, така и във Великобритания

ще доведе до повишени цени, като се очаква тази тенденция да продължи до края на 2021 г.

Силното вътрешно търсене на дребно през цялата пандемия е от ключово значение за поддържане на вътрешните цени. Въпреки това, тъй като ограниченията за COVID-19 намаляват, се очаква търсенето на готови храни да се увеличи, макар и значително по-ниско от нивата преди пандемията.

Неоспорим факт е, че вносното говеждо месо има тенденция да се представя по-добре на вътрешния пазар на Острова. Дори и при цените на добитъка във Великобритания, които са със значителна премия спрямо тези на континента, ще се наблюдава увеличаване. А това може да намали подкрепата за английското говеждо. И износът от Острова вероятно ще бъде по-малко конкурентен.

Търсенето на червено месо в ЕС

Още през юли Еврокомисията прогнозира като цяло стабилна наличност на месо в ЕС тази година. Очаква се известен спад в употребата на говеждо (-1%) и овче месо (-1%) да бъде компенсиран от растежа на свинското месо (+1%). Тук е мястото да се уточни, че става дума за продажбите на дребно, т.е. потребителско търсене. То дава известна представа за това как търсенето се повлиява от предлагането и е причина за ценовите тенденции. Сравнението е по време на пиковия период на затваряне на ресторанти и популярни хранителни вериги, предлагащи готова храна в ЕС през пролетта на 2020 г. (и 2021, но за значително по-кратък период). Това доведе до преминаване на голямото търсене към търговия на дребно за домашно потребление. Така че може да се очаква известен спад в продажбите на дребно.

В Германия

през годината до юли продажбите на месо са намалели с 1,6% на годишна база, според последния доклад на AMI (Applied Market Information). Интересното е обаче, че търсенето на говеждо месо нараства. Според анализаторите продуктите от свинско месо са били по-засегнати от намаляване на продажбите на дребно.

Във Франция

общите продажби на дребно с месо през първата половина на годината са с 4% по-ниски в сравнение с другите страни от ЕС. Отново продуктите от свинско са по засегнати, докато продажбите на говеждо отбелязват известен ръст. Овчето също намалява обемите – продадени са с 1% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

В Испания
тенденцията е по-последователна при месните продукти. През първата половина на годината продажбите на месо са били с 2% по-ниски в сравнение с 2020 г. А свинското и агнешкото са отбелязали малко по-голям спад от говеждото.

Изводите

Въпреки че не може да се установи колко продажбите на месо чрез хранителни услуги са се увеличили тази година, изглежда, че

свинското месо е имало най -големи затруднения

при задържането на печалбите, постигнати на дребно в периода на локдаун. Пазарните доклади също описват намалено търсене на свинско месо. Очаква се тази година в ЕС да се предлага повече свинско, като потреблението се увеличава, а износът ще отслабва към края на годината. На фона на това спадът на цените, който е повсеместен на континента, не е изненадващ. От друга страна, има и сериозни индикации, че

търсенето на говеждо месо е най-силно изразено досега,

единодушни са анализаторите. Доставките на говеждо месо не се очаква да се увеличат тази година. Те остават на относително стабилните нива на търсене и по този начин успяват „да дадат гръб” на цените на добитъка в ЕС.

(По информация на Борда за развитие на селското стопанство и градинарството (AHDB), Еврокомисията и AMI (Applied Market Information).

Според анализаторите потребителското търсене на европейско говеждо месо е най-силно изразено – не само в страните от ЕС, но и във Великобритания и Ирландия
Според анализаторите потребителското търсене на европейско говеждо месо е най-силно изразено – не само в страните от ЕС, но и във Великобритания и Ирландия