След като почистите растителните остатъци и преди да обработите почвата, трябва да наторите. През есента се прави основното торене, което ще даде по-голяма част от храната на бъдещите растения.

При основното торене се внасят органични и минерални торове.

* От органичните торове задължително наторете с оборски тор. За 1 кв. м са ви необходими около 3-4-5 кг. Разбира се, ще внесете колкото имате - малко по-малко или малко повече, няма да навреди.

Освен с оборски тор може да наторите и с компост, торф или други органични материали.

* През есента трябва да внесете минералните торове - фосфорни и калиеви.

= Фосфорен тор: 30-40 кг за 1 декар или 30-40 г за 1 кв. м.

= Калиев тор: 20-30 кг за 1 декар или 20-30 г за 1 кв. м.

Важно!

Азотните торове, които се измиват много лесно, ще внесете през пролетта при засяването/ засаждането и по време на вегетацията на растенията.

Използвайте растителна пепел за есенно торене
Използвайте растителна пепел за есенно торене