Причините са различни, отговаряме на въпросите на Ахмед Алиосманов

Какви са причините краставиците да са с кухо стъбло? Получава се и при оранжерийни, и при полски условия. Другият ми въпрос е: защо плодовете на краставиците се изкривяват? Отново се получава при всички видове технологии на отглеждане.
Ахмед Алиосманов
с. Борци, Шуменско

Отговор 1

* Една от причините е сортовата характеристика, зависеща от синтеза на хормоните на растежа. Така например при сортовете, които се опрашват от пчели краставици са по-склонни да образуват кухини в плода.

* Друга причина е бързият растеж на завръзите. Скоростта на растеж на завръзите зависи от влагата, хранителните вещества и обмяната на веществата. Тези процеси значително се влияят от външните фактори.

* Кухите може да са следствие и на обилното хранене с азот.

* Неравномерният растеж на листата и летораслите, както и и образуването на цветове и плодове също може да е причина за образуването на кухини.

Отговор 2

Основната причина за изкривяването на краставиците се дължи на неблагоприятен хранителен режим. Обикновено това става на почви с кисела реакция.

А най-честата причина за вкисляването е обилно торене с амониева селитра (както и с някои органични торове), а също и чести поливки. В кривите плодове съдържанието на манган, мед и цинк в краставиците е много повече, отколкото в правите плодове, отглеждани на слабо кисели почви.