Селектират крави, които "произвеждат" 25% по-малко метан

Преживните животни (едър рогат добитък, овце, биволи, кози и други селскостопански животни) в Европа произвеждат повече парникови газове всяка година, отколкото автомобилите и агротехниката по блоковете със засети култури, взети заедно, твърдят защитниците на околната среда.

Неоспорим факт е, че увеличението на производството на месо и млечни продукти в Европа през последното десетилетие направи земеделието много по-голям източник на емисии. И докато правителствата са насочили внимането си към

възобновяемите енергийни източници и транспорта

в своите климатични политики, инициативите за намаляване на въздействието на храните и земеделието върху климата изостават. Пример е фактът, че 2018 г. е последната година, за която има точни данни от Организацията на ООН за прехрана и земеделие - ФАО, и тя е, че преживните във фермите на ЕС (вкючително Обединеното кралство) "са отговорни" за еквивалента на около 502 млн. тона въглероден диоксид годишно, най-вече чрез метана, който отделят. Количеството газове се доближава до отделените 656 млн. тона въглероден диоксид от европейските автомобили и микробуси през същата година. Но когато се изчислят косвените емисии на парниковите газове, като се използват установените методи на оценка на обезлесяването и промените в земеползването, свързани с отглеждането на фураж за животните, тогава общите годишни емисии са еквивалентни на 704 млн. тона въглероден диоксид, сочи докладът на Грийнпийс, озаглавен "Земеделие на провала".

Фермерските асоциации, сдружения и водещи институтите по геномика веднага насочват усилията си за

"получаване" на нов вид крави с ускорен растеж

ФАО призовава фермерите да използват "екологични крави, които ще спасяват света" от глобалното затопляне. И тъй като промените на климата напомнят за проблема всеки ден, в търсене на решение се включват и канадски учени, които също работят върху получаване на "безопасни" говеда. Първоначалните опити за селекция на такива животни са успешни. Тези крави започнали да "произвеждат" 25% по-малко метан.

Защо кравите са най набедени за засилване на парниковия ефект? Според изследванията по своя принос към глобалното затопляне говедата надминават изхвърлените газове от автомобилите. До този сензационен извод стига и Организацията за прехрана и земеделие - ФАО. Оказва се, че за получаването на хамбургер от 225 г говеждо месо в атмосферата се изхвърлят толкова парникови газове, колкото за изминаването на около 16 км от една кола (при производството на същото количество свинско месо се "изминават" 4 км, а на пилешко - 1,2 км).

Как една крава успява да нанесе на екологията такава вреда? Учени проучват основно цялата верига, която започва с отглеждането на кравите и завършва с попадането на говеждото месо в чинията на консуматора. Резултатите: основната вреда върху климата е свързана с потреблението на растенията от страна на животните.

Вместо растенията да поглъщат въглеродния диоксид, те биват изяждани

от кравите. Например за получаването на 450 г животински белтък са необходими 4,5 кг растителен белтък.

Освен това на кантара трябва да бъде сложено и

 * производството на торове;

* отделянето на метан от отпадната дейност на животните;

* използването на хладилници и др.

Като цяло приносът на говедовъдството за парниковия ефект достига 18%.

Според експерти от ФАО трябва

да се намали консумацията на месо,

особено на говеждо. Реално ли е това? В момента световното годишно потребление на говеждо месо е около 72 млн. т, а към 2030 г. се прогнозира нарастване до 90 млн. т, предимно в азиатските страни.

Пример: Крава с тегло 550 кг изхвърля всеки ден в атмосферата от 800 до 1 000 л вредни газове, твърдят аржентински изследователи. В Аржентина се отглеждат повече от 55 млн. крави, което поставя страната им на първо място по износ на говеждо месо. Според сътрудника на аржентинския Национален институт по селскостопанска техника Гилермо Бера изследователите направо били втрещени от получения резултат: едрият рогат добитък е виновен за 30% от изхвърлените вредни газове в Аржентина.

Според учените причината кравите да произвеждат голямо количество метан е слабата им храносмилателна система. Сега с екологична цел аржентински специалисти разработват специална диета за кравите, за да "подобрят" храносмилателния им апарат.

И Европа не остава безучастна към проблема с глобалното затопляне.

По този повод германското Министерство по прехрана, земеделие и защита на потребителите призовава германците да променят начина си на хранене и да ядат по-малко месо, за да "забавят" глобалното затопляне. Според германския земеделския министър потребителите, които често критикуват властите, трябва да започнат от себе си. Например, като следват предписанията на Немския съюз по хранене и намалят двойно потреблението на месо - до 300-600 г седмично.

Във Великобритания пък препоръчват на "Макдоналдс" да излезе с нова методика за намаляване на вредните емисии от кравефермите си. Веригата за бързо хранене на Острова след 3-годишна изследователска програма смята да разработи методика за намаляване на изхвърлянето на метан от говедата. Става дума за 350 хил. крави, чието месо се използва за приготвяне на хамбургери.

ФАО призовава фермерите да използват "екологични крави, които ще спасяват света" от глобалното затопляне. Защото сега крава с тeгло 550 кг изхвърля от 800 до 1000 л вредни газове
ФАО призовава фермерите да използват "екологични крави, които ще спасяват света" от глобалното затопляне. Защото сега крава с тeгло 550 кг изхвърля от 800 до 1000 л вредни газове
Според експерти от ФАО трябва да се намали консумацията на месо, особено на говеждо. Реално ли е това? В момента световното годишно потребление на говеждо месо е около 72 млн. т, а към 2030 г. се прогнозира нарастване до 90 млн. т
Според експерти от ФАО трябва да се намали консумацията на месо, особено на говеждо. Реално ли е това? В момента световното годишно потребление на говеждо месо е около 72 млн. т, а към 2030 г. се прогнозира нарастване до 90 млн. т