Нашият съвет е, ако не... да се запознаете с вида и навиците му, защото е основен неприятел по лозите.

През месец май бъдете особено внимателни за появата на молеца. Той е малка пеперуда, която с разперени крилца достига 18-20 мм.

Предните крила са ръждивокафяви с две напречни светли ивици и неясно изразени тъмнокафяви, жълтеникави, сивозеленикави до сивосинкави шарки, откъдето идва и името му.

Пеперудата лети привечер и нощно време, а през деня се укрива в сенките на листата.

Ако се намесите и ги размърдате денем обаче, при обезпокояване той прелита с криволичещи движения на къси разстояния.

Иначе малките гъсенички са способни да нанасят големи повреди.

Гъсеничките от първото поколение се хранят с цветните пъпки, а по-късно с цъфналите реси и ягоридата. Нападнатите места оплитат в паяжинени нишки. Развитието на гъсениците продължава 25-30 дни, след което се настаняват под старата кора или в пукнатини. Там правят пашкулче, в което какавидират.

Как се развиват във времето?

След около 10-12 дни, в края на юни и първата половина на юли, какавидите се превръщат във възрастни пеперуди. Това са пеперудите от второто поколение. Те са по-многочислени и щетите от това поколение са доста по-значителни.

Излюпилите се гъсеници се вгризват в зърната и се хранят с месеста им част. Те също оплитат зърната по няколко на брой в паяжинени нишки. Какавидират по същите места, по които и гъсениците от първото поколение.

През август, когато започне да зрее гроздето, се появяват пеперудите от третото поколение. Гъсениците им се хранят с месестата част на гроздето, като за изхранването си повреждат поне по няколко зърна. Приключат ли развитието си, също се настаняват под старата кора или в пукнатини на колове, какавидират и в това състояние зимуват. Гъсениците от това поколение са най-многочислени и нанасят най-много щети.

Гъсениците на молеца също са разпознаваеми
Гъсениците на молеца също са разпознаваеми