В книгата им "Растения и хора. Приближения към биокултурните връзки" са описани и много стари български сортове 

"Градината е многолико място, което бива постоянно сътворявано и остава винаги незавършено – защото в нея „все има какво да се прави“. Общият брой на растителните видове, отглеждани в една дворна градина, варира от двайсетина до над сто, обикновено
обособени в два или три етажа. Декоративното и утилитарното,
дивото и питомното, местното и чуждото, старото и новото
често преминават едни в други без ясни граници, създавайки
пъстра и динамична картина, продукт на умението на стопанина
и растенията да живеят и оцеляват заедно. Така градината е съвместно дело на човешки и нечовешки актьори, в нея се преплитат културни и биологични процеси."

Какви са те можем по-подробно да прочетем в книгата "Растения и хора. Приближения към биокултурните връзки" ЛИНК_9684612 ,  качена със  свободен достъп.

Тя е резултат от проекта  „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“, който през 2016 г. събира трима етнолози и фолклористи от Института за етнология
и фолклористика с Етнографския музей при БАН (Валентина
Ганева-Райчева, Петър Петров и Яна Янчева) и трима биолози с
интереси в етноботаниката от Института по биоразнообразие и
екосистемни изследвания при БАН (Десислава Димитрова, Теодора
Иванова и Юлия Босева). Този проект бе отразен и от в. Български фермер

снимка: авторите на "Растения и хора. Приближения към биокултурните връзки"
снимка: авторите на "Растения и хора. Приближения към биокултурните връзки"