Важни съвети за стопани, които го правят за първи път

Боцването на лозовата пръчка в земята е приятна работа, но не е елементарна. И освен това, за да се хване добре новото растение, задължително трябва да се спазват някои правила.

Много млади лозари и хоби стопани допускат грешки. Затова ще обясним и припомним най-важните съвети за засаждане на нови лозички.

Много често лозарите прибягват до използването на необлагородени лози. Често те са любителски произведени за собствени нужди.
Разбира се, че това може да става и мнозина майстори го правят успешно, но все пак в такива случаи трябва да се знае, че всеки поема рисковете за това дали са здрави и от желания сорт.

Друга грешка, която се допуска е, че понякога се засаждат повредени по време на транспорт или съхранение лозички, което не бива да става.
Не всички стопани, преди засаждането, проверяват обстойно и това дали е здрава спойката между подложката и присадника. Да се знае, че това може да се види и с просто око или да се пробва като леко се натисне с пръст - спукване или пречупване на мястото показва, че връзката между двете части не е здрава.

Понякога се засаждат и лози с наранявания по стъблото и корените. Не винаги това е фатално, но трябва да се избягва.

Допуска се и да се засади пръчка с недобре развита коренова система, което предвещава неприхващане в почвата. Редно е повредените и вече засъхнали корени да се опресняват чрез съкращаване или да се отстраняват.

До започване на операцията по засаждането много стопани не ги държат във вода, за да се овлажнят корените им и те засъхват.

Пропуск е и това на дъното на дупката или ямката да не се слага рохка плодородна пръст с малко тор. Ако има прегорял оборски тор, той е най-подходящ за случая.

Понякога се допуска младото засадено растение да не се полее достатъчно обилно, а това му е много необходимо за първия контакт на корените с почвата.

Мнозина грешат като не поставят мястото на спойката на равнището на почвената повърхност, което е важно.

Други не покриват чепчето с рохка пръст.

От по-маловажните пропуски е този, че не се поставя колче за обозначение.

Да знаете, че и при пролетното засаждане е необходимо да се направят купчинки от пръст върху чепчето. Но те не бива да са дебели една педя, както при есенното, а може да са 4-5-6 см. Трябва да се запазят до август, когато се разравят до есента.

Чепчето се покрива задължително с пръст
Чепчето се покрива задължително с пръст