На много места в страната почвата във вилните зони, а и в градините, е по-тежка. Затова ако имате подобен проблем, есента е време да го решите.

3 рецепти:

* Тежка почва се коригира с оборски тор. Необходимото количество е 4-5 т на декар.

* Почвата ще стане с по-добра структура, ако се внесе тор, преработен от червени калифорнийски червеи. Нормата е 2-3 т/дка.

* Тежката почва понася много добре и компост. Ето защо може да се приложи и този вариант.

Подобряването на почвата се извършва едновременно с основното торене. Така че след като върху лехите разхвърляте необходимата доза минерални торове - фосфор и калий, направете същото и с оборския тор или друг вид подобрител, който сте избрали. След това обработете добре, за да ги размесите добре с почвата.