Лукът е сравнително непретенциозна зеленчукова култура. Не е взискателен към почвата, става и на леки, и на тежки.

Не бива да отглеждате лук на същото място, където е бил миналата година, както и на лехи, засадени с моркови.

Оптимална температура за развитие на лука е 13-25 градуса. Температура, по-ниска от 10 градуса, предизвиква стрелкуване или изцъфтяване на лука.

Предварително обработете добре почвата, която трябва да бъде рохкава, не много влажна и подравнена.

Дълбочината на семената трябва да е около 2 см.