Учени от Университета в Сидни откриха, че с мучене кравите "говорят" една с друга. Всяко животно си има индивидуалност и тя променя височината на тона на мученето в зависимост от преживяваните емоции.
Специалисти от Австралия и Франция записват мученето на 13 Холщайн-фризийски крави в различни стресови и обикновени ситуации: при предвкусване на хранене, когато са отказали да ги хранят, както и тогава, когато са ги изолирали от посестримите им от стадото. Учените разполагали с 333 аудиосигнала.
Анализът на мученето показал, че в съвършено различни ситуации „гласовете“ на кравите оставали индивидуални, т.е. съседките им могли напълно да разберат кой именно от стадото се оплаква от стрес.
Авторите на изследването смятат, че техните резултати ще помогнат на фермерите да анализират настроението на отглежданите животни.