Зеленото торене е надеждно средство за повишаване на почвеното плодородие

27 февруари 2013
Агробизнес
83006
1 2
 

Един от принципите на биологичното, екологичното земеделие, е рационалното използване на органичните материали - растителни остатъци, оборски тор, зелени торове, получили широко приложение в европейските страни.

Зеленото торене, или сидерацията е едно от надеждните средства за повишаване на почвеното плодородие, особено на нископлодородни и песъчливи почви. В световното земеделие е натрупан голям опит по прилагането на зелените торове като самостоятелна форма на сидерация, при която сидератите земат сеитбооборотното поле в течение на една или две вегетации. Такова непроизводително използване на земята противоречи на принципите и задачите на съвременното земеделие.

Затова е перспективно отглеждането на междинни култури, особено с райони с топла и продължителна есен. Те използват площта и агроклиматичните ресурси в период, свободен от зърнени и други култури и дават зелена маса, която заедно с корените остава на полето като органичен тор. В пректиката е разпространена и комбинирана форма, когато основния добив се използва за храна на животните, а корените и допълнителния прираст се заорават в почвата.

Тези форми на зелено торене не отстъпват по своето действие на сидератите, отгледани като основна култура. Освен това междинните култури усвояват значителни количества минерален азот, който се натрупва в края на вегетацията на някои растения и по този начин ги предпазва от загуби. В Швеция благодарение на междинните култури се свежда до минимум измиването на нитратите.

За зелено торене се използват различни селскостопански култури, от които най-голямо производствено значение имат бобовите. За разлика от синапа, рапицата и други небобови, изискващи значително количество минерален азот за бързия си растеж, бобовите култури усвояват азот от атмосферата.

Зеленото торене оказват многостранно влияние върху почвата не само след заораване, но и по време на вегетацията на сидералните култури в зависимост от биологичните им особености.

Така лупината (на снимката), развивайки мощна коренова система (2-3 м), използва от по-дълбоките почвени слоеве хранителни елементи, които не могат да се извличат от другите култури. При високи добиви от лупина може да се натрупа до 18-20 кг/дка фиксиран азот. Синапът и рапицата за разлика от бобовите не усвояват атмосферния азот, но имат кратък вегетационен период и могат да мобилизират трудноразтворими почвени хранителни вещества.

Културите за зелено торене съдържат всички елементи, необходими за хранене на растенията, и по ефективност се равняват на оборския тор. В сравнение с него те са по-бедни на фосфор и калий. Зелените торове обогатяват почвата със значителни количества азот и органични вещества които се образуват при тяхната минерализация и хумификация. Скоростта на разлагане зависи от възрастта на растенията, химичния им състав, процентното съдържание на азот, съотношението на въглерода към азота и условията на разлагане. Така при суша разлагането на зелената маса се забавя, което намалява ефективността на зеленото торене. Дълбочината на заораване на сидератите по същия начин може да ускори или да забави минерализационните процеси. По наши данни при разлагане на биомасата от млади растения 63% от азота от зелената маса остава в почвата, а 35% се минерализира в течение на два месеца.

Зелените торове се отличават с по-голяма скорост на разлагане, отколкото сламата и другите органични торове.

Зелената маса от синапа се минерализира 1,5-2 пъти по-бързо, от колкото сламата, следжътвените и кореновите остатъци от зърнените култури и достига 70% в продължение на 6 месеца. Установихме, че използването на азота от пшеницата след заораване на зелените торове съставя 11; 13,6; 23; 31,3% от внесеното количество със зелената растителна маса в зависмост от почвения тип.

По различен начин се включва и въглеродът от зелените торове в състава на почвения хумус. Биомасата от зрели растения има по-висока степен на хумификация, от колкото от млади растения. Биомасата от млади растения даже увеличава минерализацията на почвеното органично вещество. Заораването на рапица и синап повишава съдържанието на хумуса за две години от 1,75 до 1,86 в слой от 0 до 30 см. По наши данни 22-26% от въглерода от зелената растителна маса се включва в почвеното органично вещество и не зависи от дозата на внесения органичен материал.

Зелените торове при интензивното си разлагане оказват стимулиращо действие върху почвената микрофлора. Увеличава се броят на микроорганизмите антагонисти на гъбите фузариум и хелминтоспорум. В резултат на този процес заболеваемостта на ечимика и другите зърнени култури намалява с 8,6-10,2%. Продуктите, получени при разлагане на зелената растителна маса, оказват инхибиращо действие върху покълнването на плевели. Сидерацията понижава заплевеляването на първата зърнена култура с 26-33,9%, а на втората - със 17,7-25,3%. Всички тези фактори допринасят за по-голямата ефективност на зеленото торене.

Особено ефективно се използват сидератите под картофи, цвекло, царевица, есенници, тютюн, зеленчукови и овощни насаждения. Заораването на цялата зелена маса се препо-ръчва като основен начин за торене на овощни градини и цитрусови плантации за повишаване на органичното вещество. Площта под дърветата се засява с подходящи култури като лупина, грахово-ръжена или грахово-пшенична смеска, фиево-пшенична или фиево-ове-сена смеска през лятото. Посевите се заорават с дълбоката оран на овощните градини в края на октомври или началото на ноември.

За есенно засяване се препоръчват грах, ръж, грахово-ръжена или грахово-пшенична смеска, ечемик, фиево-пшенична, фиево-ръжена смеска, които се заорават през пролетта. От сидератите могат да се получат 2-3 т/дка зелена маса, която се равнява приблизително на 1 т оборски тор. Предимството на зеленото торене пред оборския тор е ниската му себестойност. Материалите и трудовите разходи, свързани с отглеждането на зелените торове, са по-малки, от колкото при приготвянето и внасянето на оборския тор в почвата. Освен това при зеленото торене се наблюдава равномерно разпределение на органичната маса по цялата площ, което трудно се получава при разхвърлянето на оборския тор. Зелените торове са един от основните фактори за регулиране на почвеното плодородие.

Още от Агробизнес
0

За новодошлите в Канада или за жителите, които се надяват да променят пътя на кариерата си, комерсиалното отглеждане на пуйка може да бъде вариант, който идва на ум

0

Винопроизводството в България има три проблема - слабо представяне извън страната, лансиране на вносно вино от страни, с които нямаме спогодби и кражбата на квалифицирани кадри

0

Форумът е от 19 до 23 февруари Български и чуждестранни компании вече подават заявки за участие в Международната селскостопанска изложба АГРА 2020, която ще се проведе от 19 до 23 февруари в

0

Задължително е да имат табела, становища от животновъдите могат да се подават до 15 ноември Относно планирани промени в наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни

0

Днес стана ясно, че вече може да се кандидатства за внедряване на иновации в земеделски стопанства по дългоочакваната процедурата по подмярка 16.1 за подкрепа на оперативни групи в рамките на

Последни новини
0

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. На места в низините, в източната половина от страната и по поречието на река Дунав, в сутрешните часовете ще има ниска слоеста облачност или

0

Над 80% от всички кокошки-носачки в Швейцария прекарват целия си живот на закрито и никога не излизат навън, алармират противниците на интензивните животновъдни системи

0

Британският център за околна среда, риболов и морски науки (Cefas) сравни два рибарски района във Великобритания със сходни размери, екосистеми и седиментни вещества

0

Известен още и като белтъчно мляко. Той се получава от личинките в изрязаните и пресовани търтееви далаци, изграждани в дълбокото дъно или от строителната рамка, съхранявано във фризер

0

Прави се 40-50 дни след покриването Тестът, който ви предлагаме, може да използвате и при крави, и при кози. 40-50 дни след заплождане на животните, вземете 10-15 капки прясно издоено мляко (да не е

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Оптималните дози серен двуокис до голяма степен зависят от захарното съдържание и здравословното състояние на гроздето и температурата. При нормална температура и здраво грозде дозите от серен двуокис...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Решаващи дебати за Брекзит се водят днес в британския парламент, а министър-председателят Борис Джонсън призова депутатите да подкрепят договорената от него сделка за излизане на Великобритания от Европейския съюз, предадоха ДПА и БТА. Джонсън каза на депутатите, че британците очакват от тях да одобрят неговата сделка за Брекзит

Първи поема ударите, но го подвеждат тези около него Cлед 40 години в активния футбол вчера Борислав Михайлов спря - може би временно, може би завинаги, вече не е част от него. Историята ще разсъди каква оценка ще му бъде дадена като президент на Българския футболен съюз, но телевизионния коментар “този фантастичен

България може да бъде свързващ мост между двете Кореи Тодор Мерджанов е на 28 години от София, от три години живее в Южна Корея. Никога не си е представял, че ще живее на толкова далечно място и ще го чувства като свой втори дом. Изненадва се от себе си колко много вече е успял да се адаптира, с езика няма никакви проблеми