От 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., стопаните могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка на стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за Кампания 2023 г.

На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляване на индивидуални годишни квоти.

Промените ще се извършват в Общинските служби по земеделие, в които фермерите са подавали заявления за държавна помощ за Кампания 2023 г., съобщиха от агроминистерството.

Държавната помощ се предоставя на земеделските стопани в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство".