Бамята e една от най-топлолюбивите зеленчукови култури. У нас тя се отглежда предимно в южните райони на страната. От българските сортове бамя най-разпространени са Пловдивска, Лясковска и Тополовградска (Каваклийска).

Сеитбата на бамята се провежда обикновено през втората половина на май, когато температура на почвата в 10сm слой се повиши до 18-19ºС.

Бамята се развива добре на дълбоки, структурни и плодородни почви. Подготовката на площите за отглеждане на бамя започва през есента. След прибиране на предшественика предвидените площи се изорават на дълбочина 30-35сm. С основната обработка се внасят фосфорни и калиеви торове (25-30 кg/дка суперфосфат и 20-25 кg/дка калиев сулфат). Азотният тор (25-30кg амониев нитрат) се внася двукратно през пролетта - при сеитбата на бамята и при встъпване на растенията във фаза цъфтеж.

Най-често бамята се отглежда като втора култура след зеленчукови култури с къс вегетационен период (спанак, лук, репички, салати и др.). Преди сеитбата се извършват 1-2 плитки обработки на почвата (10-15сm).

Сеитбата на бамята се провежда по няколко начина: редова, лентова и гнездова. На малка площ се практикува най-често гнездова сеитба (разстоянието между гнездата е 35-40сm, а между редовете - 60-70сm). Във всяко гнездо се засяват по 3-4 семена на дълбочина 4-5сm.

На големи площи се прилага редова сеитба при междуредово разстояние 50-60сm и вътре в реда – 10сm. При лентова сеитба може да се приложи схемата – 70/50/15.

Бамята е светлолюбива и влаголюбива култура. Тя проявява най-високи изисквания към влагата в почвата в началните фази от вегетацията си и през междуфазния период цъфтеж - формиране на плодовете.

В сравнение с другите зеленчукови култури бамята се напада от малко болести, най-често от брашнеста мана. При появата на първите признаци на болестта се препоръчва третиране с някой от посочените фунгициди: Фитосев – 0,2%, Сигнум – 0,1%, Вивандо – 0,02% (валидно до 20.06.2024), Домарк -0,04%(валидно до 03.07.2024) Сивар – 0,1%, Еминет 125 МЕ – 0,04% и др.
Срещу вредителите (листни въшки) могат да се използват инсектицидите: Азатин ЕК – 0,1%, Сиванто Прайм – 0,05%, Ойкос - 0,1%, Маврик 2 Ф – 0,02%, Моспилан 20 СГ – 0,025% и др.
Бамята влиза в плододаване два месеца след сеитбата и плододава до първите есенни слани. Плодовете се прибират в консумативна зрелост (дължина на плода 4-5сm).

Литература
Зеленчукопроизводство (проф. Г.Генков)
Списък на разрешените фунгициди от БАБХ - 2024