Късните пролетни слани у нас могат да увредят лозовите растения, в зависимост от интензивността им и срока на падане.

У нас тези слани обикновено падат докъм 20-25 април. По статистика те са по-чести в равнинните места и особено в затворените котловинни полета, а по склоновете опасността от слани е много по-малка.

Асмите и високостъблените лози почти не се засягат от сланите, понеже температурата на 1,5-2 м на повърхността на почвата е значително по-висока, отколкото до самата повърхност.

В момента на напъпването, преди още да са се появили зелените листенца, пъпките издържат до - 2,5-3,0°С.

Младите леторасли обаче измръзват при - 1,5° С

Не са установени различия в устойчивостта на отделните сортове лози към пролетните слани.

Но все пак късно развиващите се сортове, като Мавруд, Юни блан, Каберне Совиньон и други са по-малко изложени на риск.

Там, където има опасност от късни пролетни студове, се препоръчва задимяване. Гъстият пушек пречи на топлинното излъчване от почвата и температурата се запазва над нулата.

Той се получава при бавно горене на мокра слама, царевичак, лозови пръчки и др. Тези материали се поставят предварително на купчинки в лозето и при нужда се запалват. За един декар лозе са достатъчни 5-6 купчинки, които да се запалват, когато температурата на повърхността на почвата се доближи към 0°С.

Как се постъпва при осланяване на лозите

Когато лозите са силно засегнати от пролетните мразове и всички зелени леторасли заедно със заместващите пъпки по плодната пръчка са унищожени, най-добре е оставените пръчки да се изрежат.

В такъв случай лозарят ще разчита ъгловите и спящите пъпки на главината да дадат нови леторасли.

При по-слаби мразове основата на зелените леторасли остава здрава. Плодните пръчки тогава не се изрязват. Това е така, защото се развиват много колтуци, налага се внимателно филизене, за да се намали броят им до нормалния брой леторасли.

Ако са повредени само върховете на летораслите, без да са засегнати ресите, резитба също не се прави. Много често сланите повреждат летораслите от чеповете, а летораслите по плодните пръчки остават здрави.

В такъв случай уместно е да се намалят летораслите върху плодната пръчка, за да се заставят лозите да развият нови силни леторасли от основата, необходими за следващата резитба.

Когато лозите са осланени само по върховете на летораслите, не е нужна резитба
Когато лозите са осланени само по върховете на летораслите, не е нужна резитба