Алабашът и пиперът са култури, които също се нуждаят от вода

Праз

Грижите за праза като късна култура продължават и през септември. Той е сред зеленчуците, които стоят до най-късно в лехите. Тъй като е издръжлив на студ, в много райони на страната градинарите го оставят да зимува на открито и през студените месеци на годината, като някои дори не го вадят от почвата, а други – го съхраняват в траншеи на по-закътано място.

Безспорно напояването е сред най-важните грижи за този вид лук, тъй като водата осигурява оптимално нарастване, т.е. удебеляване на стъблото на растенията. Затова при по-топли и сухи есени поливането продължава и през септември.

Специалистите препоръчват поливките да са такива, че да осигуряват 80-90% влажност на почвата.

Празът е зеленчук, който реагира много добре на подхранване с размит в поливната вода оборски тор. В по-късна фаза от развитието му е препоръчително да се третира и с подходящи листни торове.

Алабаш

Алабашът или гулията, както също е прието да се нарича, е култура, която изисква повече вода. Макар че грижите за зеленчука са както при главестото зеле, напояването трябва да е много регулярно.

Напомняме на начинаещите градинари, които не са отглеждали културата досега, че трябва да поливат растенията редовно.

Когато има колебания във водния режим, т.е. редуват се периоди на преполиване с такива със засушаване, може да се стигне до напукване на главите, а месестата част да стане по-груба – съответно по-безвкусна.

Ето защо почвата трябва да се поддържа равномерно влажна от образуването на главите почти до прибирането им.

Пипер

Културата е с по-дълга вегетация, така че в много градини пиперовите лехи още са свежи, а чушките продължават да зреят. При положение, че все още има зелени плодове, е важно да продължите с поливките. Те, разбира се, не са така чести и с толкова вода като през летните месеци. Все пак давайте вода на растенията, за да продължат да зреят чушките. Ако има много млади растения, може дори да подхраните с подходящ листен тор, който да подпомогне нарастването на плодовете.