В някои страни вече са приети закони, които задължават птицевъдите да го правят

Над 7 милиарда еднодневни мъжки пилета се умъртвяват годишно по целия свят, тъй като петлетата на кокошките носачки обикновено не се използват за производство на месо. Те се се смятат за безполезни производствени отпадъци, защото яйценосните породи не наддават достатъчно на тегло в сравнение с бройлерите, използвани в хранително-вкусовата промишленост.

Това е причината всяка година само в Италия да се убиват между 25 и 40 милиона мъжки пилета. В Германия и Франция те са 50 милиона, в САЩ - около 260 милиона. По изчисления на Европейската комисия броят им в ЕС е около 300 милиона.

Петлетата се умъртвяват в рамките на първите 24 часа след излюпването с газ или чрез механично стриване в мацератори, без да се прилагат зашеметяващи техники, и се използват за производство на храна за животни. Тази практика предизвиква протести от страна на защитници на хуманното отношение към животните. В някои европейски страни вече са приети закони, които задължават птицефермите да определят предварително пола на птиците. В същото време учени работят активно за намиране на масово приложими възможности за ранно определяне на пола на пилетата - още в началото на инкубационния период.

След продължили четири години проучвания,

група учени в Германия са намерили начин

да определят пола на пилето още в яйцето. Те смятат, че това ще прекрати нуждата от убиване на мъжките.

Чрез създадената от учените технология „Seleggt“, фермерите могат да определят пола на пилето девет дни след оплождането. Така мъжките яйца могат да бъдат преработени в храни за домашни любимци и селскостопански животни, а женските да бъдат оставени да се излюпят. Проектът е с държавно финансиране, като целта е да се прекрати практиката на избиване на петлетата. Технологията се основава на лазерно изследване, за което е необходима дупчица от около 0.3 милиметра в черупката. Течността се екстрахира по неинвазивен начин и се поставя върху маркер. След това се проследява наличието на хормона естрон сулфат, който имат само женските пилета. Планира се моделът да се наложи в цяла Европа.

Първите яйца с изяснен пол на пилетата дори вече се продават в някои германски супермаркети. Обикновено те са с няколко евроцента по-скъпи заради печата “respeggt”.

По-различен подход са избрали в САЩ

Учените са намерили начин да сортират яйцата по пол чрез изследване на летливи химически вещества, отделяни през черупката. Екип от Калифорнийския университет Дейвис работи със стартиращата компания Sensit Ventures, за да предотврати унищожаването на мъжките пилета и вместо това да ги насочи към други цели. В същото време се намаляват отпадъците и въздействието върху околната среда.

„Открихме, че има летливи химикали от яйцето, аромат, който можете да уловите и сортирате статистически“, казва Том Търпен, главен изпълнителен директор на Sensit Ventures. С този метод екипът е успял да идентифицира мъжки и женски ембриони на осмия ден на инкубацията с 80% точност само за две минути.

Това може да има голямо значение в бъдеще. През 2021 г. например птицевъдната индустрия е доставила на потребителите на пазара в САЩ по 286 яйца на глава от населението. Постигнато е и голямо намаляване на въздействието върху околната среда на килограм яйца - главно благодарение на подобрената производителност на съвременните породи носачки. Но индустрията все още е изправена пред проблема как да сортира пилетата по пол.

Оптимално решение би било при процеса за определяне на пола на развиващия се ембрион да се запази целостта на яйчената черупка и мембраната. Черупката на яйцата е сложна и пропусклива структура, която се е развила, за да улесни обмена на газове, да поддържа физическата цялост и да осигури успешно излюпване. Тук влизат в действие летливите органични съединения (ЛОС).

Предишни проучвания показват, че биологичната информация е кодирана в ЛОС, които се излъчват през черупката на яйцата на птиците. Едно конкретно проучване дори описва „специфични за пола“ летливи органични съединения в яйцата на носачките. Екипът от учени е направил още една крачка напред.

Изследователите са създали технология за събиране и анализиране на органични химикали във въздуха чрез сензорен чип. След това те са адаптирали вендузи, използвани при работата с яйца, за да

вземат проби от въздуха от яйцата,

без да ги отварят

Тези проби са анализирани в лаборатория с газова хроматография и масспектрометрия. След това полът на яйцата е бил потвърден чрез ДНК анализ.

Това представлява сериозен пробив в сравнение с технологиите, които сега са на пазара и зависят от вземането на проба през малък отвор в черупката или образно изследване. Вендузите могат да се използват на редове за тестване на много яйца едновременно. Хардуерната технология може да бъде интегрирана в люпилните.

В идеалния случай този метод може да бъде приложен без значително увеличаване на разходите. Технически това е по-скоро информационен проблем. Информацията за пола може неинвазивно да се предава през черупката по два основни начина, като фотони или следи от газове. Досегашните оптични методи не успяват да осигурят достатъчно високо ниво на специфичност и чувствителност, необходими за точното класифициране на пола на ембриона в мащаб, достатъчен за практическо приложение, отчитат учените от екипа.

В изследването си учените от САЩ използват активна сорбционна система за вземане на проби, която по-бързо събира летливите органични съединения от яйцата и отнема само 2 минути. След това пробите са анализирани чрез термична десорбция - газова хроматография-масспектрометрия. Данните могат да бъдат анализирани статистически, за да се разграничи пола на ембриона. Методът е отворен, работи с търговските вакуумни чаши и налягания, използвани и в момента за обработка на яйцата, със съществуващото оборудване за автоматизация. Все пак обаче са нужни допълнителни проучвания за оптимизиране на условията за вземане на проби.

Някои страни в Европа отиват по-далеч от изследванията с разбирането, че когато технологиите за определяне на пола на пилетата станат достъпни за всички, няма да има причина и основание за избиването на петлетата.

Франция и Германия вече имат закони,

които забраняват умъртвяването

на мъжките пилета в птицевъдните стопанства. Дава се и достатъчно време, за да могат стопанствата да си набавят нужната апаратура. В Германия, ако това не бъде направено, малките петлета трябва да бъдат угоени.

Френски природозащитници обаче критикуват закона, тъй като се дава възможност полът да се определя до 15-ия ден след оплождането на яйцето. Според тях на този етап ембрионите вече усещат болка.

В Италия Animal Equality Italy още през 2020 година започна кампания, подписана от над 100 хиляди души, за да накара правителството да прекрати практиката за унищожаване на петлетата до 2026 година, освен в случаите, когато е необходимо умъртвяване заради болести по животните. Такова законодателство се подготвя и в Швейцария.

Европейската комисия от своя страна стартира обществена инициатива за проверка за адекватност на действащите правила за хуманно отношение към пилетата. Според природозащитници селективното умъртвяване на мъжки пилета не може да се приема за нормално и те да се третират просто като промишлен отпадък.