Птицевъдите очакват да започне работата по Национална стратегия за ваксинация на домашните птици срещу птичи грип. Това стана ясно по време на кръгла маса-дискусия за мерките срещу разпространението на инфлуенцата по птиците. Събитието се организира от Съюза на птицевъдите в България в партньорство с Министерство на земеделието и Българска агенция по безопасност на храните. В дискусията участваха представители на птицевъдния бранш, на фирмите производители на имунологични ветеринарни лекарствени продукти, ветеринарномедицински специалисти и служители в компетентните институции в страната.

Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) беше представена от д-р Петя Петкова - изпълнителен директор на Съюза на птицевъдите. По данни на Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) за последните 6 епидемиологични сезона от 01.10.2016 до 31.12.2022 г. в Европа има докладвани 14 629 огнища на инфлуенца при домашни птици. Броят на положителните проби през епидемичният сезон 2021-2022 г. е най-големият, регистриран някога на континента. Най-засегнатите видове диви птици са чайките, като необичайна масова смъртност се наблюдава в страни като Франция, Белгия, Нидерландия и Италия. Рискът от инфекция при домашните птици може да се увеличи през следващите месеци, тъй като чайките се разпространяват във вътрешността на страната, вероятно припокривайки се с райони за производство на домашни птици. Основният циркулиращ щам на вируса в Европа, Азия и Америка е H5N1.

В България могат да се използват ваксини за борба със заболяването ВПИП, като те следва да имат одобрение по централизирана процедура или от националния компетентен орган за временна употреба. Съгласно законодателството на ЕС използваните ваксини срещу високопатогенна инфлуенца по птиците следва да не съдържат жив вирус на инфлуенца по птиците. Не се използват ваксини, които съдържат жив вирус на инфлуенца по птиците, независимо дали са атенюирани или не. Това стана ясно от презентациите на заместник-изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Антонио Радоев и д-р Владислав Петков от дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти" от БАБХ.

Измеримите цели на мерките от Национална програма за профилактика и контрол на ВПИП през последните 2 години са изпълнени, предвид епизоотичната ситуация в страната и света, с изключение на целите за диви птици. Това посочи д-р Атанасов, директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните", БАБХ. От представената информация стана ясно, че контролът през 2022 г. е завишен спрямо този от 2021 г. През последната година са взети проби - 19 339, от които134 от диви птици. Направени са 920 серологични изследвания с ELISA тест и 17 908 вирусологични теста. В резултата на лабораторния надзор са обявени 20 огнища при домашни птици и 3 огнища при диви птици с общ брой засегнати пернати - 740 975.

С влизането в сила на делегиран Регламент 2023/361 от 12.03.2023 г. на територията на Европейския съюз е разрешена ваксинация срещу ВПИП. Единствената регистрирана ваксина в момента е инактивирана и хетереложна с щама H5N2. Живите ваксини естествено са забранени. Това обясни д-р Кристоф Казабан, научен директор на СЕВА.

Сложната епидемиологична ситуация през последните години и устойчивостта на вируса през последните години изискват генерално нов подход в борбата със заболяването ВПИП, посочи той. Експертът подчерта, че унищожаването на голямо количество птици предизвиква все по-голям отрицателен отзвук в обществото, все по-трудно е за изпълнение, отчитайки новите изисквания по отношение опазване на околната среда. Същевременно компенсациите на стопаните на умъртвени птици надхвърлят милиарди евро и силно натоварват бюджетите на страните-членки и това води до изчерпване на лимита. Така новите правила допускат и използването на ваксини, но заедно с мерките, прилагани досега.

Бъдещето е на модерните ваксини - векторни, ДНК и РНК. В момента има подадена за регистрация векторна ваксина, което се очаква да стане през следващата година за територията на ЕС. Разработва се и РНК ваксина

От 2023 г. във Франция ще започне прилагането на ваксинация на домашните птици. Трябва да се отбележи, че използването на ваксини е допустимо само при спазването на стратегията ДИВА, която е свързана с разделянето на ваксинирани от заразени птици, посочи д-р Казабан.

По време на срещата браншът отчете своите опасения от търговските рестрикции, имайки предвид, че голяма част от произведената продукция е насочена експортно. Всички присъстващи се обединиха около становище, че събитието поставя изключително стабилни основи за бъдеща работа по разработването на Национала стратегия за ваксинация на домашните птици срещу заболяването ВПИП. Следва да бъдат разработени варианти за превантивна ваксинация на отделни целеви популации и на цялата възприемчива в страната популация, като бъдат отчетени всички вече приети и приложени стратегии, включително от Франция.

От страна на БАБХ следва да бъдат проучени възможните търговски рестрикции от трети държави, от които България има одобрение за експорт на различни птичи продукти, съобщиха организаторите.

Птичият грип вече е постоянна глобална заплаха

През последните години високопатогенната инфлуенца по птиците се превърна от сезонно явление, свързано с мигриращите птици в определени региони на Земята, в постоянен глобален риск. Грипният вирус, който отдавна създава проблеми на птицевъдната индустрия, сега все повече се признава като потенциален проблем за общественото здраве. В миналото епидемиите от птичи грип в Европа бяха сезонно събитие, с мигриращи водолюбиви птици, разпространяващи вируса по време на есенното си завръщане към местата за презимуване. От 2020 г. обаче ситуацията се промени значително. Различните щамове на птичи грип, особено подтип A(H5), причиняват най-тежките епидемии при птиците досега. Докладвани са 14 325 огнища, като само в Европа са умъртвени приблизително 96 милиона отглеждани птици.

Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) вирусът вече не е сезонен и е разпространен от запад на изток по маршрутите на мигриращите птици към Югоизточна Азия. Освен това, A(H5N1) е донесен от Европа в Северна Америка, бързо напредвайки в големи райони на Канада и Съединените щати (САЩ). По подобен начин се наблюдава пренос от север на юг по време на есенната миграция на птици, достигащо до южния край на Чили. Досега само в няколко държави- Обединеното кралство, Испания и САЩ- са докладвани човешки инфекции с A(H5N1) без никакви или само с леки симптоми, като те се дължат на контакт със заразени птици или дейности по умъртвяване. Регистрирани са обаче и тежки случаи и дори смърт в Чили, Китай, Еквадор и Виетнам, след като хората са били изложени на болни или мъртви домашни птици в задния двор или на замърсена околна среда.

Въпреки че понастоящем циркулиращите щамове на птичия грип „предпочитат“ рецептори от птичи тип, са наблюдавани различни мутации, свързани с предаване и патогенност при бозайници. Тези мутации се откриват спорадично в заразени диви и домашни птици и по-често се появяват при предаване на бозайници.

За да може човечеството да се справи със заплахата от птичи грип, според учените е необходим подходът „едно здраве“, който включва бързо споделяне на информация за огнища, предоставяне на данни за последователността и референтни вируси, тясно сътрудничество между различните сектори на местно и глобално ниво. Комуникационните кампании могат да помогнат за повишаване на осведомеността на населението и разпознаване на вирусите на птичия грип като заплаха за здравето на животните и хората, за да се намали рискът от контакт с потенциално заразени животни.