Цялата верига в глобален мащаб e под натиск


Всички участници по веригата на производство и търговия с мляко и млечни продукти в глобален мащаб в момента се намират под натиск. Изкупните цени на суровото мляко в началото на 2023 г. паднаха от високите нива, достигнати през 2022 г., а цените на фуражите са рекордно високи. Мандрите и млекопреработвателните кооперативи започнаха годината с поевтиняване на натрупаните запаси, които са произведени от скъпо мляко. Междувременно увеличаващата се инфлация и нарастващите лихвени проценти притискат потребителите към по-внимателен избор и по-пестеливо пазаруване.

Производството на мляко в ключови за износа региони в света се увеличи в началото на 2023 г. в сравнение с ниските нива година по-рано. В същото време цените на суровото мляко наваксват тенденциите на глобалните пазари и се понижиха. Скъпите производствени разходи остават основният фактор, който дърпа назад производителите в световен мащаб. В комбинация с по-ниските цени на млякото, това води до натиск върху маржа на ниво ферма. Резултатът е все повече унищожени животни в кланиците.

„Производството на мляко от големите 7 експортни географски региона през 2023 г. се очаква да нарасне с 0,7% на годишна база, след спада от 0,9% през 2022 г.“, коментира Мери Ледман, глобален секторен стратег за млечни продукти в Rabobank. Банката понижи леко прогнозата си за 2023 г. в сравнение с прогнозата за последното тримесечие, която беше за 1%. Това забавяне в растежа се дължи на увеличения брой животни, доставени в кланиците в САЩ, и свързаните с климата предизвикателства за фермерите в Нова Зеландия, Бразилия и Аржентина.

Ценовата несигурност продължава

Несигурност на пазарите за млечни продукти се очаква в различни региони и по отношение на различни млечни продукти през 2023 г. Намалението в търсенето и лекото повишение в производството допринесоха за спада в цените на млечните продукти през първото тримесечие на годината. Запасите в ключовите региони за износ обаче не са прекалено големи. Цените на сиренето и маслото се представят най-добре, докато на пазарите за обезмаслено и пълномаслено мляко на прах все още няма стабилност.

В сложната макроикономическа среда, при която инфлацията на основните услуги остава висока, има все повече признаци за забавяне на потреблението на домакинствата, което вероятно ще продължи да се свива през следващите месеци. „Потребителите не са отдръпнали интереса си към млечни продукти. Те обаче търсят стойност“, посочва Ледман.

Поглед към Китай

По-ниските цени на сиренето, млякото на прах и суроватката в глобален мащаб ще стимулират износа на годишна база през 2023 г., според експертите. При това обаче голямо значение за поддържане на цените на млечните продукти през годината ще имат националната политика на Китай и по-широката устойчивост на търсенето. Глобалната търговия с млечни продукти през 2022 г. беше по-добра от очакваното, въпреки отстъплението на Китай.

Износът към ключови клиенти, включително Мексико, Индонезия, Япония, Алжир и Южна Корея, надмина нивата от 2021 г. „До ноември 2022 г. търговията с общия обем на млечни продукти беше в рамките на 1,5% от предходната година, въпреки намалението от около 20% при вноса от Китай“, отбелязва Ледман, цитирана от thedairysite.com.

С отварянето на китайския пазар след COVID местните приходи от хранителни услуги ще се подобрят с 1% до 2% в сравнение с нивата преди пандемията. „В дългосрочен план вносът на млечни продукти в Китай през първото тримесечие на 2023 г. се очаква да падне под нивата от предходната година, като през второто тримесечие на 2023 г. ще се възобнови интересът на потребителите. Очакваме леко увеличение на вноса на годишна база през втората половина на 2023 г.“, посочва Ледман.