Започна прибирането на средноранните картофи. С изваждането им не трябва да се избързва, за да могат клубените да узреят добре. Добър показател за готовност е, когато стъблата и листата са изсъхнали. Това означава, че кожицата на клубените е здрава и те могат да се съхраняват.

5 важни акцента:

  • Важно е картофите да се изваждат внимателно, за да не се наранят.
  • Препоръчително е след като картофите се извадят да се разстелят под навес, за да се просушат допълнително.
  • След това клубените се сортират по големина, а наранените и тези, по които се забелязват видими повреди да се отделят.
  • Картофите се нареждат в касетки и мрежести чували.
  • Поставят се в хладни и проветриви помещения.

Важно!

Картофите трябва да се просушат много добре преди да се поставят за съхранение, за да не загният.