Не е болест, симптом е, затова е важно да се установи причината

Изтичането на смола при овощните дървета най-често се наблюдава по клоните или стволовете им, по-рядко - по плодовете. Най-често се нападат костилковите дръвчета - слива, джанка, праскова, кайсия, череша, вишна.

Причината за смолотечението може да е от различно естество. За да се справите с проблема, трябва да установите причините. А те може да са:

0 запушване на проводящите цеви;

0 повишено количество на калция в почвата;

0 неподходяща подложка;

0 високо или често променящо се ниво на подпочвените води;

0 продължителни ниски зимни температури;

0 късни пролетни студове;

0 нападение от болести - ранно кафяво гниене, бактериален пригор, сачмянка, антракноза и др.;

0 повреди от неприятели - гъсеници на някои видове дървояди и др.

Добри практики

Логично е, че когато дръвчетата се отглеждат при висок агрофон, т.е. за тях се полагат редовни грижи - поливане, окопаване, торене, растителна защита, почти не се наблюдава смолотечение.

Най-честа причина за изтичането на смола е в резултат на някои болести.

0 При череша и кайсия появата на смола, се свързва с измръзването на камбиалната тъкан и образуването на мразобойни петна по ствола и по-ниско разположените клони.

0 При череша, вишна и кайсия смолотечението може да се причини от бактериален пригор. Вследствие на заразата се появяват хлътнали или подпухнали язви, които са с тъмен цвят и много силно изтичане на смола.

0 При кайсия, череша, слива и вишна появата на смола, се дължи на ранно кафяво гниене. В този случай през пролетта се получава опожаряване на цветовете, като изсъхват и околните листа. По дебелите скелетни клонки се появяват язви и раковини, които изсъхват и са придружени с изтичане.

0 При черешата смолотечението може да е предизвикано от бактериална сачмянка, проникнала през рани. Получават се пъпки по летораслите, придружени с изтичане на смола.

0 При развитие на антракноза също започва смолотечение. По летораслите на нападнатите дръвчета се образуват вдлъбнати петна, които се разрастват в раковини, обградени със смола.

Мерки

0 Резитбата трябва да се прави много внимателно, като не се оставят големи рани. Ако има нужда, те се замазват с овощарска замазка.

0 Инструментите, с които се извършва резитбата, задължително се обеззаразяват. Най-лесно това се прави с формалин, който се разрежда 1:25.

0 През есента се прави пръскане с бордолезов разтвор или други медни препарати.

0 Третира се и вегетационно - в зависимост от болестта и вида на овощното дръвче.

Прецизност

Капките смола върху ствола или клоните на дървото трябва да се премахнат много внимателно. С остро ножче се изрязва и кафявата мъртва тъкан под тях, докато се стигне до здрава тъкан. След това раната се дезинфекцира с 5%-оцетен разтвор и се покрива с овощарска замазка, която стимулира възстановяването на тъканите.

Добро сравнение

Често смолотечението се сравнява с високата температура при хората. Високата температура също не е болест, а само признак. Човек може да има температура, ако е болен от грип или при възпаление на белите дробове, но не само. Затова и не трябва да се лекува високата температура, а е важно да се установи и да се премахне причината, която я предизвиква.

Внимание!

При извършване на резитбата се остават множество отрези. Ако те са по-големи, могат да се явят входни рани, през които да преминат опасни зарази. Освен това тези болести причиняват запушване на проводящите цеви, а впоследствие се стига и до изтичане на смола.