Ефективността на производството пряко зависи от вентилацията, качеството на въздуха и температурата в помещенията

От първостепенно значение за добрата кондиция на животните е ефективтивният контрол на микроклимата в свинефермата. "Неправилната" температура причинява болести, енергийни и парични разходи на фермера. Неслучайно поддържането на оптимален микроклимат е един от най-разпространените свиневъдни проблеми. Предлагаме ви мнението на опитни холандски специалисти по този проблем, споделено на Thepigsite.com.

Неправилно разположение на термостата

Термостатът контролира вентилацията и отоплението в свинефермите. Ако този датчик е разположен неправилно, системата за контрол на вентилацията няма да може навреме адекватно да отреагира на промените в направлението на въздушния поток и температурата.

Външният термостат трябва да е защитен. Що се отнася до вътрешните датчици, то температурният трябва да приляга към вратата на помещението, а вентилационният канал трябва да е непосредствено над боксовете на свинете. Ако вентилацията се намира на тавана, то датчикът трябва да е разположен достатъчно високо, за да не го достигат свинете.
Специалистите са установили, че температура над 16 градуса намалява потреблението на фураж със 100 грама за всеки добавен градус.

При висока температура свинята майка

произвежда по-малко мляко,

затова прасетата сукалчета са слабоподвижни, растат по-лошо и при отбиването не са в блестящо здраве.

Непосредствено преди раждането на прасетата температурата в репродуктора трябва да е 22 градуса. След раждането температурата постепенно се намалява с по 1 градус седмично. Трябва да се направи така, че постъпващият в помещението чист въздух да минава над главата на свинята майка. Това е особено важно, ако помещението е малко.

Грешно програмиран микроклимат

Ако на компютъра се зададе малка разлика между температурните граници, то той прекалено бързо ще реагира на температурните промени и разходите за отопление на помещението ще се увеличат значително. Ако пък се заложи по-голяма разлика, то температурата в помещението ще остава висока - особено през лятото.

Какво трябва да направите?

Първо, трябва правилно да се въведе началният ден за отопление, в противен случай вентилационната крива няма да съответства на ситуацията в помещението. Върху външната страна на помещението сложете датчик за автоматичен контрол. Коригирайте броят на дни според теглото на прасетата, като започнете от деня, в който те се прехвърлят в дадено помещение.

Като правило компютрите поддържат много функции, което в крайна сметка води до невярно програмиране. Затова експертите съветват специалист да ви покаже кои функции на компютъра са жизнено необходими и след това да се следват стриктно инструкциите.

Неверен размер и разположение

на вентилационните отвори

Малките отвори лошо разпределят въздуха в помещението и слабо способстват за неговото освежаване. Необходимо е да се изчислят изискванията към вентилационните отвори. По стандарт това е 2 кв. см на 1 куб. м вентилиран въдух отвън (т.е. постъпващ през централния вход, а след това - непосредствено в помещението). Ако вентилацията е разположена на тавана, не трябва да се забравя редовно да се почистват филтрите от прах.

Размерът и разположението на вентилационните отвори може да се проверят с малко количество дим, като предварително се убедите в херметичността на помещението. Ако пуснатият в помещението дим изчезне бързо, значи вентилацията е качествена.

Проверете дейността на термостата

С течение на времето термостатът работи по-неточно и предава неверни данни на компютъра, тъй като дейността на вентилацията и отоплението зависи от постъпващия от термостата сигнал.

Във всички секции на помещението, разположени редом с термостата, сложете термометри с максимална и минимална температура и просто сравнявайте показателите на термометрите и термостата. За поддръжката на термостата осигурете специалист и не забравяйте ежегодно да го тествате.

Предварителното загряване 

е крайно неефективно

Първо, това изисква допълнителни парични разходи, а второ - топлината не се разпределя, както трябва в помещението.

Предварителното загряване дава на помещението допълнителна топлина, но не се използва за установяване на температурата до необходимата норма. Източник на топлина в помещението са стандартни уреди, осигуряващи поток от топъл въздух.

Прекалената вентилация крие риск от течение

То може да предизвика белодробни заболявания на свинете, канибализъм и мръсотия в боксовете. Колкото по-млади са свинете майки, толкова по-голям е рискът от тези проблеми.

Използването на дроселиращо устройство може да ограничи силата на вентилацията при нормална работа на вентилаторите. Най-добре е, разбира се, вентилаторът да е оборудван с автоматично дроселиращо устройство. Установете в помещението относително висока температура при наличие на висока температура извън помещението и ограничете при необходимост максималното равнище на вентилация. Ако навън е 30 градуса, то е невъзможно в помещението да се постигне 20 градуса с използването на стандартни системи за умерени климатични зони.

Температура за отбити прасета

В периода на отбиване прасетата се нуждаят от много топлина, тъй като остават без майчино мляко и са в състояние на стрес. През това време ниските температури са фатални за тях. Препоръчваната начална температура от 28 градуса трябва всекидневно да се намалява с по 1,5 градуса, докато не достигне 22 градуса. По време на адаптацията към новата температура отбитите прасета трябва постояно да бъдат наблюдавани.

Нестабилен въздушен поток

Във връзка с промяната на външната температура и увеличението на теглото на свинете въздушният поток в помещението също се променя. При избора на вентилационна система трябва да се обърне внимание на стабилността на въздушния поток, излизащ от оборудването.

В този план вентилацията от тавана не е най-добрият вариант. Ако вентилацията във вашата свинеферма е от този вид, трябва да осигурите допълнителен въздушен поток над зоната за хранене на свинете.

Изолация на покрива

В сгради с изолация, разположена на тавана, често или липсва изолация, или тя е повредена. Това е така, тъй като свиневъдите не й обръщат необходимото внимание. Важното е да се възстанови изолацията на покрива и да се вземат мерки за контролиране на гризачите в свинефермата.

При избор на вентилационна система трябва да се обърне внимание на стабилността на въздушния поток, излизащ от оборудването.
При избор на вентилационна система трябва да се обърне внимание на стабилността на въздушния поток, излизащ от оборудването.
При температура, надвишаваща 16 градуса, потреблението на фураж намалява със 100 г за всеки добавен градус, затова контролът на температурата е от първостепенно значение за ефективността на свинефермата.
При температура, надвишаваща 16 градуса, потреблението на фураж намалява със 100 г за всеки добавен градус, затова контролът на температурата е от първостепенно значение за ефективността на свинефермата.