Извършва се през юли и август

Лятна резитба на овощните дървета се прилага по време на активния им растеж и развитие. Прави се през юли и август, за да се оформят скелетните части и да се избегне сгъстяването на короната.

Една от целите на лятната резитба е да се просветли короната на овощните дървета. Чрез доброто огряване на всички растителни части в короната, се осигурява нормалното протичане на фотосинтезата, както и по-доброто нарастване и узряване на плодовете и клонките. В добре просветлените корони се намаляват повредите от болести и неприятели, а и от ниски зимни температури. Така се създават условия за по-добро узряване на плодните клончета и за по-добро оцветяване на плодовете, особено във вътрешността на короните.

Лятната резитба включва няколко операции - същинска резитба, филизене, пензиране, наклоняване.