Прогнозите на водещи анализатори на агропазара от последните дни са на път да се превърнат в реалност. Множество данни и анализи показват, че за първи път от много години насам се очакват изключително високи изкупни цени на пшеница, рапица, слънчоглед и царевица, не само в България, но и в Румъния.

Амалгерол и Амалгерол Есенс са едни от малкото продукти на пазара, които могат да увеличат количеството и качеството на добива. Това е научно доказано от Аграрния университет - Пловдив и Института по растителни и генетични ресурси – Садово с проведени опити с биостимулантите Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка и класически Амалгерол в доза 300 мл/дка.

За дългогодишните клиенти, които са се убедили в производствените резултати от прилагането на биостимулантите Амалгерол и Амалгерол Есенс, не е трудно да вземат правилното решение: тези, които са направили първо пръскане, в момента правят второ. За всички останали, които не са направили, да побързат! Сега е времето за третиране на слънчоглед, царевица и рапица.

В момента се сключват сделки на зелено на следните приблизителни цени: за пшеница и царевица за по 200 евро за тон; слънчоглед за 450 евро за тон; рапица за 750 евро за тон. Видно е, че такива стойности действат стимулиращо на фермерите и те търсят всякакви възможности, за да увеличат реколтата си. Нашето категорично решение е третиране с Амалгерол или Амалгерол Есенс. Това в никакъв случай няма да бъде разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив!

Допълнителна информация и съвети за употребата на Амалгерол и Амалгерол Есенс можете да откриете на следните линкове:

https://www.mediplusr.com/webinar/

Кои са петте ползи при третиране на царевица с Амалгерол Есенс? (част I)

Кои са петте ползи при третиране на царевица с Амалгерол Есенс? (Част II)

Кои са шестте различни ползи при третиране на слънчоглед с Амалгерол Есенс? (част I)

Кои са шестте различни ползи при третиране на слънчоглед с Амалгерол Eсенс? (част II)

АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС - високи и качествени добиви при пшеница

Защо не трябва да пропускаме пролетното третиране на пшеница с Амалгерол Есенс?

Търговски представители

Димитър Йорданов

+359 885 825 015

Пловдив, Пазарджик, Хасково, София, Свиленград,

Велико Търново, Монтана, Плевен, Кюстендил,

Благоевград, Перник, Карнобат

Милена Стойкова

+359 887 757 530

Стара Загора, Нова Загора, Сливен,

Ямбол, Бургас, Казанлък, Елхово,

Русе, Добрич, Монтана

Александър Методиев

+359 887 037 017

Търговски представител