АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС е утвърден стандарт в сегмента на биостимулантите и подобрителите на почвата в България и няма аналог като състав и действие.

През 2020 година екипът на търговското представителство на фирмата производител демонстрира приложението и ползите от продукта чрез проведен опит в Института по растителни и генетични ресурси в Садово. Опитът обхваща три култури – пшеница, слънчоглед и царевица и показва ефекта от приложението на биостимуланта.

Пшеницата беше засята в оптимален за района на Южна България срок. Растенията поникнаха и достигнаха фаза на братене преди настъпване на зимния период и презимуваха успешно без повреди. За установяване действието на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и предимството пред стандартната технология за отглеждане на пшеница бяха заложени 10 варианта. Първото приложение на биостимуланта беше през март във фаза края на братене и начало на вретенене в комбинация с хербицид. Следващото приложение беше във фаза край на цъфтеж и начало на наливане на зърното. Жътвата се извърши в оптимален за района срок.

Най-висок резултат в добива в размер на 910 кг/дка е постигнат при варианта с двойно намаление на торовата норма (30 кг/дка амониева селитра) и двукратното приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка. Този резултат сравняваме с две контроли: конвенционална технология (30 кг/дка амониева селитра с приложение на хербицид и фунгицид) с добив от 456 кг/дка и интензивна технология (60 кг/дка амониева селитра с приложение на хербицид и фунгицид) с добив от 620 кг/дка. Увеличението спрямо първата контрола с добив 456 кг/дка е в размер на 99,5%.

Доц. д-р Станислав Стаматов, извел практическия опит за втора поредна година, споделя изумителен резултат от приложението на продукта, който е видим на 48-мия час след третирането: „Проявата на продукта е много бърза. Ефектът се изразява в по-добрия хабитус на растенията, по-интензивен зелен цвят и видимо наедряване на листата.”

Увеличението в добива доц. д-р Станислав Стаматов обяснява с по-доброто фитосанитарно състояние на посева, запазването на флаговия лист по-дълго време и по-доброто хранене на растенията. Друг основен фактор е възможността да се спести нитратен азот в размер на 20% до 30%, което има не само икономическа, но и екологична и здравна полза. При приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС флаговият лист се запазва максимално дълго време. При контролата с добив от 620 кг/дка, базирана на интензивната технология на отглеждане на пшеница, се наблюдава полягане на пшеницата, а при варианта с добив от 910 кг/дка с двукратно приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС не се наблюдава полягане на пшеницата.

Професор д-р Танко Колев от катедра „Растениевъдство” в Аграрен университет Пловдив споделя своето мнение след приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в твърда пшеница: „Преди няколко години изпитах продукта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при няколко сорта твърда пшеница и се получиха много добри резултати спрямо конвенционалната технология като беше добавен само АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС. Добивът се повиши с 15-20%.” За повишението на съдържанието на глутен при твърдата пшеница професорът даде следното красноречиво определение: „възход и прогрес”.

Биостимулантът АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС активира и стимулира кореновата система на растенията чрез растителните хормони и органичния въглерод, част от седемте елемента в състава на продукта. Примерът от района на град Видин доказва действието на биостимуланта след едно приложение в доза 200 мл/дка при пшеница. При третираното растение наблюдаваме по-гъста коренова система, която осигурява по-добър достъп до хранителни вещества (N) и вода, дори те да са разположени по-далеч и да са по-малко подвижни (P,K).

Препоръчителни норми за приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при зърнено-житни култури: прилага се в доза 200 мл/дка. Брой пръскания 2-4: при братене (BBCH 20-30); в стадий флагов лист (BBCH 37); в началото на цъфтежа (BBCH 61); върху сламата за стимулиране на разграждането, последвано от плитка оран/култивиране. Ефектът при третирана слама е видим три седмици след пръскането на остатъците.

В съдържанието на семинара са включени интересни видео материали, снимков материал и съвети за употребата на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при различни земеделски култури в различни ситуации. Можете да откриете видеото с Първия международен онлайн семинар на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС на следните линкове:

https://www.mediplusr.com/webinar/

https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=2041s