Названието си тази формировка и съответната резитба е получила от едно едноименно френско село, в което тя е била въведена за първи път от местните лозари. Утвърдила се е обаче и става популярна, като след време си е проправила пътя и по света, защото при нея лозниците са много спокойни и родовити.

Принципът е такъв, че при формировката „Кордон Роая" и съответната резитба на лозата се формират стъбло, високо около 50-60 см и едностранен хоризонтален кордон, който достига до съседната лоза.

Върху кордона, през интервали от 15-20 см, се формират малки рамена, върху които ежегодно при резитбата се оставя по един чеп на две очи.

Става ясно, че по същество това е един вид къса резитба, чеповете при която са разположени в една плоскост и запълват цялото пространство между двете съседни главини.

„Кордон Роая" изисква обезателно телена конструкция.

Върху първия тел, който е по-дебел, се прикрепва хоризонталният кордон, а летораслите се привързват към втория и третия ред телове.

Формираните по тази резитба лози

имат много висока родовитост

Това се обяснява с разположението на лозовите растения. Един от факторите, които помагат за това, са доброто проветряване и огряването на листата и гроздовете им, които са много добри фактори както за растежа и развитието, така и за по-слабото нападение на болести и неприятели.

Този вид резитба може да се прилага с успех на много места в нашата страна. Това е валидно за районите, в които лозята не се загрибват, при студоустойчивите сортове и съответно там, където опасността от измръзване не е голяма.

По тези причини формировката на лозарите от френското село Роая се е утвърдила от години и в нашата страна.

Как се прави

През първата и втората година лозите се режат на чепове с по две очи.

На третата година по-слабата пръчка се премахва, а по-силната се запазва, като се извива и се полага хоризонтално на първия тел. Тя се изрязва на дължина 6-7 очи след извивката.

При извиването половината на брой пъпки остават от долната страна на пръчката, а другата половина от тях са отгоре, но да се има предвид, че крайната пъпка трябва да бъде винаги долна.

След покарването на очите всички леторасли от основата до мястото на извивката и тези от долната страна по хоризонталната част на пръчката трябва да се премахнат.

А се запазват само летораслите от горната страна, като са проредени през един. Запазва се и крайният леторасъл, който ще послужи по-нататък за продължител.

На четвъртата година пръчките от горната страна се режат на чепове с по 2 очи, а продължителят на кордона - на 6-7 очи.

Формировката изисква да се правят зелените летни резитби.

При филизенето през лятото трябва да се прореждат летораслите върху продължителя и ако е необходимо се оставя нов продължител на кордона, така че той да достигне до съседната лозница.

Това е един вид спокоен начин за постепенно формиране на кордона, който позволява това да стане в продължение на 2 или 3 години, затова той намира широко приложение при асмовидните формировки.

Предимството му е, че върху късия продължител покарват всички пъпки и може да се оставят чепове на желаните разстояния.

Има един неголям риск обаче - ако се оставят дълги пръчки за продължители, средните пъпки по тях много често не се развиват и кордонът се оголва.

Как се поддържа

Оформеният „Кордон Роая" се поддържа сравнително лесно. При резитбата се премахва пръчката, коята е покарала от горното око на чепа, а долната пръчка се реже на чеп с 2 очи, както при чашовидната резитба.

Необходимо е лозарят да действа така, че рамената по кордона да се поддържат на еднаква височина.

Когато някое рамо се издигне доста, тогава се налага то да се сниши, това става като се използва някой лакомец, който се намира в основата му.

През първата година лакомецът се реже на чеп с едно око, а на следващата година покаралата пръчка се реже на две очи и старото рамо се премахва.

Когато кордонът измръзне или бъде унищожен по някаква друга причина, той може да се възстанови с плодна пръчка, която е излязла от основата му. Но има един евентуален риск и той е, че ако такава случайно не покара, главината може да пропадне.

Нагледно се вижда как се прави резитбата
Нагледно се вижда как се прави резитбата
При кордона целта е една лоза да достигне до съседната
При кордона целта е една лоза да достигне до съседната
Какво си получава след резитбата...
Какво си получава след резитбата...
Двустранен вариант на кордона
Двустранен вариант на кордона
Лозари обясняват, че кордонът е лесен за изпълнение и поддържане
Лозари обясняват, че кордонът е лесен за изпълнение и поддържане
„Кордон Роая" е популярен при лозарите и винарите в Тоскана
„Кордон Роая" е популярен при лозарите и винарите в Тоскана